Registrace zařízení s Windows 10 v IntuneEnroll your Windows 10 device in Intune

Poznámka

Windows 10 funguje na nejrůznějších typech zařízení.Windows 10 works across all types of devices. Ať už používáte stolní počítač, telefon nebo tablet, postup je stejný, může se jen trochu vizuálně lišit od obrázků na této stránce.Whether you're using a desktop, phone, or tablet, the steps you follow are the same - even if they look slightly different from the images on this page.

 1. Přejděte na Start.Go to Start.

  • Na zařízení s Windows 10 Desktop přejděte do nabídky Start.If you are on a Windows 10 desktop device, go to the Start menu.
  • Pokud používáte zařízení s Windows 10 Mobile, přejděte na úvodní obrazovku a potažením prstem přejděte na seznam Všechny aplikace.If you are on a Windows 10 Mobile device, go to the Start screen, then swipe to the All Apps list.
 2. Otevřete aplikaci Nastavení Windows, kterou najdete tak, že na panelu hledání zadáte řetězec „nastavení“.Open the Windows Settings app by searching for "settings" in the search bar.

 3. Vyberte Účty.Select Accounts.

  Přejděte na Nastavení a účty

 4. Vyberte Váš účet.Select Your account.

  Vyberte svůj účet.

 5. Vyberte Přidat pracovní nebo školní účet.Select Add a work or school account.

  Vyberte možnost přidat pracovní nebo školní účet.

 6. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů svého pracovního nebo školního účtu.Sign in with your work or school credentials.

  Když se přihlásíte

Stále nemáte přístup k pracovním nebo školním e-mailům, souborům nebo jiným datům?Still can't access your work or school email, files, or other data? Zkuste přístup opravit pomocí řešení potíží s vaším účtem.Try to fix your access by troubleshooting issues with your account. Pokud ani to nepomůže, budete muset o pomoc požádat firemní podporu.If it still doesn't work, you need to contact your company support for further help.

Snadný způsob, jak získat pomoc od firemní podpory, je prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou k dispozici v aplikaci Portál společnosti. Ta vám také umožní vyhledat a stáhnout doporučené a požadované aplikace pro každodenní práci.An easy way to get help from your company support is through the contact information available in the Company Portal app, which also lets you find and download recommended and required apps for your daily work. Možná už aplikaci Portál společnosti v zařízení nainstalovanou máte.It's possible that you already have the Company Portal app installed on your device. Snadno to zjistíte, když zkusíte najít aplikaci Portál společnosti v seznamu Všech aplikací.A quick way to check is to look for Company Portal in your All apps list.

Pokud aplikaci Portál společnosti v seznamu nenajdete, nainstalujte ji podle následujícího postupu.If you don't see the Company Portal in your list of apps, follow these steps to install it.

 1. Vyberte Spustit > Store.Select Start > Store.

 2. Vyberte Hledat a napište portál společnosti.Select Search, and then type company portal.

 3. V seznamu výsledků vyberte Portál společnosti > Instalovat.In the list of results, select Company Portal > Install.

 4. Vyberte buď Instalovat, nebo Zdarma.Select either Install or Free. Mezi těmito dvěma možnostmi pro vás není žádný rozdíl. Co se vám zobrazí, závisí na tom, jak vaše organizace nastavila aplikaci Portál společnosti.There is no difference between these two options for you; the choice that is shown depends on how your organization set up the Company Portal app.