Registrace zařízení s Windows Phone 8.1 v IntuneEnroll your Windows Phone 8.1 device in Intune

Pokud vaše společnost nebo škola používá Microsoft Intune, můžete svá zařízení zaregistrovat, a získat tak přístup k e-mailům, souborům a dalším prostředkům společnosti.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your devices to get access to company email, files, and other resources. Když svoje zařízení zaregistrujete, dokáže vaše organizace uchovat firemní data v bezpečí.When you enroll your devices, your organization can keep corporate data secure. Další informace o registraci najdete v tématu Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení v Intune a v tématu Co má a nemá firemní podpora oprávnění vidět na vašem zařízení.To learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune? and What your company support can and can't see on your device.

Pokud chcete své zařízení s Phone 8.1 zaregistrovat v Intune, postupujte podle pokynů, které se vztahují na vaši společnost nebo školu:To enroll your Phone 8.1 device in Intune, follow the instructions that apply to your company or school:

Pokud vám vaše společnost umožňuje používat Portál společnosti z Microsoft StoruIf your company lets you use the Company Portal from the Microsoft Store

Nainstalujte si do zařízení aplikaci Portál společnosti:Install the Company Portal app on your device:

 1. Klepněte na Start > Store.Tap Start > Store.

 2. Klepněte na Hledat a napište portál společnosti.Tap Search, and then type company portal.

 3. V seznamu výsledků klepněte na Portál společnosti.In the list of results, tap Company Portal.

  Výsledky hledání Portálu společnosti

 4. Klepněte na Portál společnosti > Instalovat.Tap Company Portal > Install.

  Instalace Portálu společnosti

Zaregistrujte své zařízení:Enroll your device:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Portál společnosti Microsoft Intune.On the device, open the Microsoft Intune Company Portal app.

 2. Zadejte svoje přihlašovací údaje.Provide your credentials. V odpovídajících případech můžete být vyzváni, abyste přijali podmínky a ujednání vaší společnosti.You may be asked to accept your company’s Terms and Conditions, if applicable.

 3. Potažením prstem přejděte na Moje zařízení.Swipe to My Devices.

 4. Klepněte na Klepněte sem a můžete pak toto zařízení zaregistrovat nebo identifikovat.Tap Tap to enroll or identify this device.

  Klepněte sem a můžete pak toto zařízení zaregistrovat nebo identifikovat

 5. Klepněte na Zaregistrovat toto zařízení.Tap Enroll this device.

  Zaregistrovat toto zařízení.

 6. Klepněte na Přidat účet.Tap Add account.

  Obrazovka nastavení pracoviště

 7. Podle potřeby zadejte další informace a klepnutím na Přihlásit se dokončete registraci.Enter more information as requested, and then tap sign in to finish the enrollment. Teď byste měli vidět účet pracoviště na stránce Nastavení > Pracoviště.You should now see your workplace account listed on the Settings > Workplace page.

  Obrazovka přidání účtu

Pokud nemáte oprávnění k přístupu do Microsoft Storu z Windows Phonu nebo pokud ještě nemáte účet MicrosoftIf you are not allowed to access the Microsoft Store from your Windows Phone or if you do not have a Microsoft Account

 1. Klepněte na Nastavení > Pracoviště.Tap Settings > workplace.

 2. Klikněte na Přidat účet a potom se přihlaste pomocí svého pracovního účtu.Tap add account, and then sign in using your work account.

 3. Podle potřeby zadejte další informace a klepnutím na Přihlásit se dokončete registraci.Enter more information as requested, and then tap sign in to finish the enrollment.

 4. Pokud se zobrazí výzva k instalaci firemní aplikace nebo firemního centra, zaškrtněte odpovídající políčko a potom klepněte na Hotovo.If prompted to install the company app or Hub, make sure the relevant box is checked, and then tap done.

Pokud vaše firemní podpora nastavila Portál společnosti tak, aby se nainstaloval během registrace, zobrazí se Portál společnosti ve vašem seznamu aplikací.If your company support has set up the Company Portal to be installed during enrollment, you will see the Company Portal appear in your app list.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Jeho kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For their contact information, check the Company Portal website.