Jak na zařízení najdu sériové číslo?How do I find the serial number on my device?

Sériové číslo vašeho zařízení ho jednoznačně identifikuje a může správci IT pomoct s některými úkoly, jako je výměna zařízení za nové.The serial number for your device uniquely identifies it, and can help your IT administrator with certain tasks, like replacing your device with a new one. Vyhledání sériového čísla:To locate the serial number:

  1. Přejděte na obrazovku Domů.Go to the Home screen.
  2. Klepněte na aplikaci Nastavení a na Obecné.Tap the Settings app, then General.
  3. Klepněte na Informace a potom přejděte k Sériovému číslu.Tap About, then scroll to Serial Number.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback