Jak na zařízení najdu sériové číslo?How do I find the serial number on my device?

Sériové číslo vašeho zařízení ho jednoznačně identifikuje a může vaší firemní podpoře pomoct s některými úkoly, jako je výměna zařízení za nové.The serial number for your device uniquely identifies it, and can help your company support with certain tasks, like replacing your device with a new one. Vyhledání sériového čísla:To locate the serial number:

  1. Přejděte na obrazovku Domů.Go to the Home screen.
  2. Klepněte na aplikaci Nastavení a na Obecné.Tap the Settings app, then General.
  3. Klepněte na Informace a potom přejděte k Sériovému číslu.Tap About, then scroll to Serial Number.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.