Postup zašifrování zařízení s WindowsHow to encrypt your Windows device

K zabezpečení dat vaší společnosti nebo školy může vaše firemní podpora vyžadovat šifrování zařízení s Windows.To protect your company or school data, your company support might require you to encrypt your Windows device. Pokud máte Windows Phone a zaregistrovali jste si ho, zařízení se vám automaticky zašifruje, pokud se vyžaduje šifrování.If you have a Windows Phone, and you have enrolled it, your device will be encrypted automatically if encryption is required.

Pokud máte desktopové zařízení, zašifrujte ho podle pokynů níže.If you have a desktop device, follow the instructions below to encrypt it.

  1. Vyhledejte a pak spusťte aplikaci Správa nástroje BitLocker.Search for, and then start, the Manage BitLocker app.

  2. Klikněte na Zapnout nástroj BitLocker a pak podle zobrazených pokynů zašifrujte jednotlivé jednotky.Click Turn on BitLocker, and then follow the instructions shown to encrypt each of your drives.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.