Opakované připojení k ohroženému zařízení se systémem iOSHow to reconnect a compromised iOS device

Vaše firemní podpora zjistila, že používáte zařízení s jailbreakem.Your company support detected that you are using a jailbroken device. To, že je zařízení tzv. „jailbreakované“, znamená, že se pozměnilo, aby byl povolený neomezený přístup k určitým nezbytným souborům, což může ohrozit zabezpečení a znamenat hrozbu pro vaše podnikové prostředky."Jailbroken" means that the device has been changed to enable unrestricted access to certain critical files, which can compromise security and might be a threat to your company resources.

Pokud k tomu dojde, nebude už vaše zařízení mít přístup k prostředkům společnosti a musíte požádat o pomoc svou firemní podporu.When this happens, your device can no longer access company resources and you must contact your company support for help. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.