Aktualizace aplikace Portál společnostiHow to update the Company Portal app

Pokud už vaše verze aplikace Portál společnosti není podporovaná nebo je dispozici její novější verze, musíte ji aktualizovat na novější verzi.If your version of the Company Portal app is no longer supported, or there is a newer version of the Company Portal app available, you need to update it to a later version. Použijte postup odpovídající typu zařízení, které máte.Use the steps that match the type of device you have.

Aktualizace aplikace Portál společnosti Intune na zařízení s AndroidemUpdate the Intune Company Portal app on your Android device

Obchod Play vás upozorní, jakmile bude k dispozici nová verze aplikace Portál společnosti.The Play Store alerts you when a new version of the Company Portal is available. V samotné aplikaci Portál společnosti výzvu neuvidíte.You won't see a prompt in the Company Portal app itself. Aktualizujte zařízení podle pokynů v upozornění.Follow the directions in the alert to update your device.

Aktualizace aplikace Portál společnosti Intune na zařízení s iOSemUpdate the Intune Company Portal app on your iOS device

Pokud je k dispozici nová verze, zobrazí se možnost aktualizace, když se na tuto aplikaci díváte v seznamu nainstalovaných aplikací.When a new version is available, you see the "update" option when you're looking at the app in your list of installed apps.

Aktualizace aplikace Portál společnosti:To update the Company Portal app:

  1. Otevřete App Store a vyhledejte řetězec intune.Open the App Store and search for intune.

  2. Až aplikaci najdete, klepněte na tlačítko Aktualizovat vpravo od názvu aplikace.When you find the app, tap the Update button to the right of the app name.

Aktualizace aplikace Portál společnosti Intune na zařízení s WindowsUpdate the Intune Company Portal app on your Windows device

  1. Přejděte do Microsoft Storu a vyhledejte Portál společnosti Intune.Navigate to the Microsoft Store and search for intune company portal.

  2. Postupujte podle pokynů k instalaci.Follow the installation steps.

    Poznámka

    Pokud se nemůžete do Microsoft Storu dostat, obraťte se na svou firemní podporu.If you are unable to access the Microsoft Store, contact your company support.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.