Instalace a přihlášení do aplikace Portál společnostiInstall and sign in to the Company Portal app

Portál společnosti je aplikace, která po instalaci do vašeho zařízení s iOSem umožňuje přístup k podnikovým nebo školním aplikacím, e-mailům a síti.The Company Portal is an app that you install on your iOS device to give you access to your company or school apps, email, and network. Napřed si musíte nainstalovat aplikaci Portál společnosti, abyste získali přístup, a pak v ní zaregistrovat zařízení do Microsoft Intune.Before you get access, you must install the Company Portal app, and then use the app to enroll your device in Microsoft Intune. Další informace najdete v tématu Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení do služby Intune.For more information, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune?.

  1. Otevřete App Store a vyhledejte portál společnosti intune.Open the App Store and search for intune company portal.

  2. Stáhněte si aplikaci Portál společnosti Intune.Download the Intune Company Portal app.

    Snímek obrazovky s aplikací Portál společnosti Intune zobrazenou v App Storu

  3. Otevřete aplikaci Portál společnosti, zadejte svou pracovní nebo školní e-mailovou adresu a heslo a pak klepněte na Přihlásit se.Open the Company Portal app, enter your work or school email address and password, and then tap Sign in.

    Když se do aplikace Portál společnosti přihlašujete poprvé a vaše společnost nebo škola používá Intune, zobrazí se výzva k registraci vašeho zařízení do služby Intune.If you are signing into the Company Portal app for the first time, and your company or school is using Intune, you will be prompted to enroll your device in Intune. Při registraci použijte postup popsaný v části věnované registraci zařízení s iOSem v Intune.To enroll, follow the steps in enroll your iOS device in Intune. Můžete se také přihlásit pomocí jiného zařízení.You can also sign in using another device.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.