Instalace aplikace Portál společnosti pro AndroidInstall the Company Portal app for Android

Portál společnosti je aplikace, která umožňuje přístup k podnikovým nebo školním aplikacím, e-mailům a internetovým připojením.The Company Portal is an app that gives you access to your company or school apps, email, and Internet connections. Tato aplikace přispívá k bezpečnosti informací organizace díky zabezpečení zařízení, například udržováním aktuálního stavu podnikových aplikací nebo zajištěním, že se zařízení po určité době samo zamkne.This app helps you keep both your organization's information safe by keeping your device secure - for example, by keeping company apps up-to-date, or making sure your device locks itself after a certain amount of time. Aplikace Portál společnosti vám tyto funkce může nabídnout, protože díky ní si můžete zaregistrovat zařízení v Microsoft Intune.The Company Portal app is able to do this by helping you to enroll your device in Microsoft Intune.

 1. Klepněte na Domů > Obchod Play.Tap Home > Play Store.

 2. Do vyhledávacího pole napište portál společnosti intune (případně Portál firmy Microsoft Intune).In the Search box, type intune company portal.

 3. Klepněte na Portál společnosti Intune.Tap Intune Company Portal.

  android-search-company-portal

 4. Klepněte na INSTALOVAT.Tap INSTALL.

  android-install-company-portal

 5. Klepněte na PŘIJMOUT.Tap ACCEPT.

  android-accept-company-portal-terms

Po stažení aplikace Portál společnosti si nejspíše budete chtít zaregistrovat zařízení v Intune, abyste získali úplný přístup k pracovním informacím.After you download the Company Portal app, you will likely want to enroll your device in Intune to get full access to your work information. Můžete se také přihlásit pomocí jiného zařízení.You can also sign in using another device.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.