Odeslání chyb při registraci správci ITSend enrollment errors to your IT admin

Pokud se při registraci zařízení s Androidem do Intune zobrazí chybová zpráva, můžete registraci zkusit znovu klepnutím na Opakovat.If you get an error while trying to enroll your Android device in Intune, you can try enrolling again by tapping Retry. Pokud to nepomůže, můžete poslat informace o tom, co se děje, správci IT e-mailem klepnutím na Poslat informace.If this doesn't work, you can send information about what's happening to your IT admin in an email by tapping Send info.

Když klepnete na Poslat informace, vytvoří se automaticky e-mail.When you tap Send info, an email is created automatically. Jeho příjemcem je správce IT. E-mail obsahuje informace, neboli protokoly, které správce IT potřebuje k řešení potíží se zařízením.The email is addressed to your IT admin, and contains the information, or logs, that your IT admin needs to help troubleshoot your device.

Datové protokoly zařízení můžete správci IT poslat kvůli vyřešení problémů několika způsoby:There are different ways you can send your device's data logs to your IT admin to get help with errors:

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback