Odeslání chyb při registraci firemní podpořeSend enrollment errors to your company support

Pokud se při registraci zařízení s Androidem do Intune zobrazí chybová zpráva, můžete registraci zkusit znovu klepnutím na Opakovat.If you get an error while trying to enroll your Android device in Intune, you can try enrolling again by tapping Retry. Pokud to nepomůže, můžete poslat informace o tom, co se děje, firemní podpoře e-mailem klepnutím na Poslat informace.If this doesn't work, you can send information about what's happening to your company support in an email by tapping Send info.

Když klepnete na Poslat informace, vytvoří se automaticky e-mail.When you tap Send info, an email is created automatically. Jeho příjemcem je vaše firemní podpora. E-mail obsahuje informace, neboli protokoly, které firemní podpora potřebuje k řešení potíží se zařízením.The email is addressed to your company support, and contains the information, or logs, that your company support needs to help troubleshoot your device.

Datové protokoly zařízení můžete firemní podpoře poslat kvůli vyřešení problémů několika způsoby:There are different ways you can send your device's data logs to your company support to get help with errors: