Odeslání protokolů firemní podpoře z aplikace Portál společnosti pro Windows 10Send logs to your company support from the Company Portal app for Windows 10

Pokud při použití aplikace Portál společnosti v zařízení s Windows 10 dojde k chybě, můžete firemní podpoře pomoct potíže vyřešit tak, že jí pošlete e-mailem informace o této chybě.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Windows 10 device, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information through email. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Poznámka

Portál společnosti pro Windows 10 bude odesílat protokoly aplikace přímo Microsoftu, když uživatel iniciuje pracovní postup pro získání pomoci s problémem.The Company Portal for Windows 10 will send app logs directly to Microsoft when the user initiates the workflow to get help with an issue. Usnadní se tak řešení problémů, které jsou předávány Microsoftu.This will make it easier to troubleshoot and resolve issues that are raised to Microsoft.

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

  2. Vyberte ozubené kolečko Nastavení a pak Poslat protokoly.Select the Settings gear, then Send Logs.

  3. Otevře se okno Sdílet.Share will open. Vyberte Pošta.Select Mail. Vytvoří se e-mailová zpráva s připojenými protokoly z Portálu společnosti, kterou můžete poslat firemní podpoře.This will create an email message with the Company Portal logs attached that can be sent to your company support.

    Dialog Poslat protokoly ze stránky Nastavení v aplikaci Portál společnosti

Možná bude také potřeba odeslat protokoly z aplikace Nastavení a poskytnout tak firemní podpoře další pomoc při řešení potíží, které se můžou vyskytnout.You may also need to send logs from the Settings app to give your company support more help in trying to troubleshoot any issues they may find.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.