Odeslání protokolů správci IT z aplikace Portál společnosti pro Windows 10Send logs to your IT admin from the Company Portal app for Windows 10

Pokud při použití aplikace Portál společnosti na zařízení s Windows 10 dojde k chybě, můžete správci IT poslat e-mailem informace o této chybě a pomoct mu tak potíže vyřešit.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Windows 10 device, you can help your IT admin troubleshoot the problem by sending them information through email. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.
  2. Vyberte ozubené kolečko Nastavení a pak Poslat protokoly.Select the Settings gear, then Send Logs.
  3. Otevře se okno Sdílet.Share will open. Vyberte Pošta.Select Mail. Vytvoří se e-mailová zpráva s připojenými protokoly z portálu společnosti, kterou můžete poslat správci IT.This will create an email message with the Company Portal logs attached that can be sent to your IT admin.

    Dialog Poslat protokoly ze stránky Nastavení v aplikaci Portál společnosti

Možná bude také potřeba poskytnout další pomoc správci IT při řešení potíží, které se můžou vyskytnout, a poslat mu protokoly z aplikace Nastavení.You may also need to send logs from the Settings app to give your IT admin more help in trying to troubleshoot any issues they may find.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback