Synchronizace zařízení s webem Portál společnostiSync your device with the Company Portal website

Někdy může instalace aplikace nebo provádění jiné úlohy může trvat déle než obvykle.Sometimes installing an app or doing some other task may take longer than it normally does. Pokud to trvá příliš dlouho, můžete zařízení zkusit synchronizovat ručně, abyste vše urychlili.If it takes too long, you can try to manually sync your device to speed up what you're trying to do.

Poznámka

Funkce synchronizace není aktuálně k dispozici pro všechna zařízení.The sync feature is not currently available for all devices. Pokud není zařízení uvedené, zkuste ho resetovat vypnutím Wi-Fi na přibližně 30 sekund a pak znovu připojit k síti.If your device is not listed, try resetting your device by turning off Wifi for roughly 30 seconds, then reconnect to your network.