Řešení běžných problémů se zařízením s WindowsFix common issues with your Windows device

Některé problémy se zařízením s Windows se vám může podařit vyřešit pomocí postupu pro řešení potíží.Sometimes issues can occur with your Windows device that may be able to be fixed through troubleshooting. Některé běžné problémy, na které jsme narazili a které se můžete pokusit nejprve odstranit sami, jsou uvedené níže.Some common issues that we've seen that you can first try to fix yourself are listed below. U složitějších problémů doporučujeme, abyste se obrátili na svou firemní podporu. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For more complex problems, we recommend you reach out to your company support through their contact information on the Company Portal website.