Řešení potíží při registraci zařízení s Windows 10Troubleshoot your Windows 10 device enrollment

Pokud jste použili postup v části Registrace zařízení s Windows 10 Mobile nebo Windows 10 Desktop v Intune, ale stále nemáte přístup ke svému školnímu nebo pracovnímu e-mailu a souborům, zkuste tyto kroky pro řešení potíží.If you followed the steps in Enroll your Windows 10 Mobile or Windows 10 desktop device in Intune, but you still can’t access your work or school email and files, try these troubleshooting steps.

 1. Podívejte se na další dvě obrazovky a najděte tu, která vypadá stejně jako to, co vidíte ve svém zařízení.Look at the next two screens, and find the one that looks like what you see on your device. Použijte postup odpovídající této obrazovce.Follow the steps that go with the screen you see on your device.

  Pokud se zobrazí tato obrazovka, použijte postup v tématu Postup řešení potíží, pokud se zobrazí Přístup do práce nebo do školy.If you see this screen, follow the steps in Troubleshooting steps to follow if you see Access work or school.

  settings-accounts-access-work-or-school

  Pokud se zobrazí tato obrazovka, použijte postup v tématu Postup řešení potíží, pokud se zobrazí Váš účet.If you see this screen, follow the steps in Troubleshooting steps to follow if you see Your account.

  settings-accounts-your-account

Postup řešení potíží, pokud se zobrazí „Přístup do práce nebo do školy“Troubleshooting steps to follow if you see "Access work or school"

 1. Pokud jste použili tento postup, ale pořád nemáte přístup k pracovnímu nebo školnímu e-mailu a souborům, vraťte se k položce Přístup do práce nebo do školy.If you followed the steps above, but you still can’t access your work or school email and files, go back to Access work or school.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

  • Pokud vidíte připojení, které vypadá jako na obrázku níž, klepněte na něj a potom zkontrolujte, že se zobrazují možnosti Správa, Informace a Odpojit.If you see a connection that looks similar to the image below, tap it, and then check that you see the Manage, Info and Disconnect options. Pokud se tyto možnosti zobrazují, znamená to, že jste zaregistrovaní a připojení.If you see these option, you’re now enrolled and connected.

   validate-successful-enrollment

  • Pokud se informace o připojení nezobrazují nebo pokud je vidíte, ale nezobrazují se všechny možnosti, klepněte na Připojit a přihlaste se pomocí pracovních nebo školních přihlašovacích údajů.If you don’t see the connection information shown above, or you do see it, but it’s missing some of the options, tap Connect, and then sign in with your work or school credentials. Teď byste měli být připojení.You should now be connected.

Postup řešení potíží, pokud se zobrazí „Váš účet“Troubleshooting steps to follow if you see "Your account"

Pokud jste použili tento postup, ale pořád nemáte přístup k pracovnímu nebo školnímu e-mailu, souborům a dalším datům, vraťte se k položce Účty a klepněte na Přístup do práce.If you followed the steps above, but still can't access your work or school email, files, and other data, go back to Accounts, and tap Work access.

 • Pokud vidíte svůj pracovní nebo školní účet, gratulujeme.If you see your work or school account, congratulations. Jste připojení.You’re connected.

 • Pokud svůj pracovní nebo školní účet nevidíte, klepněte na Připojit a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů svého pracovního nebo školního účtu.If you don’t see your work or school account, tap Connect, and then sign in with your work or school credentials.

Postup řešení potíží, pokud se zobrazí „Nastavení pracovního nebo školního účtu“Troubleshooting steps to follow if you see "Set up a work or school account"

Pokud se zobrazí zpráva Nemůžeme automaticky zjistit koncový bod správy odpovídající zadanému uživatelskému jménu. Zkontrolujte prosím své uživatelské jméno a zkuste to znovu. Pokud znáte adresu URL koncového bodu správy, zadejte ji prosím. , zkuste znovu zadat uživatelské jméno a heslo.If you see a message that says We couldn't auto-discover a management endpoint matching the username entered. Please check your username and try again. If you know the URL to your management endpoint, please enter it., then you should try to re-enter your username and password. Pokud ani to nepomůže, zjistěte od své firemní podpory, který web je potřeba zadat do textového pole Koncový bod správy.If it still doesn't work, you should check with your company support for the website that you need to provide in the Management endpoint text box. Web pravděpodobně vypadá nějak takto: www.vasespolecnost.onmicrosoft.com.This is a website that probably looks like www.yourcompany.onmicrosoft.com.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.