Vypnutí shromažďování dat Microsoftu o využitíTurn off Microsoft usage data collection

Microsoft automaticky shromažďuje určitá data o našich produktech a službách.Microsoft automatically collects certain data about our products and services. Děláme to za účelem zvýšení spolehlivosti a výkonu našich produktů, mezi které patří i aplikace Portál společnosti.We do this to improve the reliability and performance of our products, including the Company Portal app. I když se tato data upravují tak, aby byla anonymní, nemusí být toto shromažďování dat některým uživatelům příjemné.Even though this data is anonymized, some users may not feel comfortable with this collection. Vaši správci IT nemají nad shromažďováním těchto dat kontrolu a nemůžou u tohoto nastavení změnit vaši volbu.Your IT admin does not have control over the collection of this data, and they cannot change your selection for the setting.

Pokud chcete vypnout shromažďování těchto dat na zařízení s Androidem, otevřete v aplikaci Portál společnosti nastavení Data o využití.If you wish to turn off the collection of that data on your Android device, open the Usage Data setting in the Company Portal app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback