Vypnutí shromažďování dat Microsoftu o využitíTurn off Microsoft usage data collection

Microsoft automaticky shromažďuje určitá data o našich produktech a službách.Microsoft automatically collects certain data about our products and services. Děláme to za účelem zvýšení spolehlivosti a výkonu našich produktů, mezi které patří i aplikace Portál společnosti.We do this to improve the reliability and performance of our products, including the Company Portal app. I když se tato data upravují tak, aby byla anonymní, nemusí být toto shromažďování dat některým uživatelům příjemné.Even though this data is anonymized, some users may not feel comfortable with this collection. Vaše firemní podpora nemá nad shromažďováním těchto dat kontrolu a nemůže u tohoto nastavení změnit vaši volbu.Your company support does not have control over the collection of this data, and they cannot change your selection for the setting.

Pokud chcete vypnout shromažďování těchto dat na zařízení s Androidem, otevřete v aplikaci Portál společnosti nastavení Data o využití.If you wish to turn off the collection of that data on your Android device, open the Usage Data setting in the Company Portal app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.