Odebrání zařízení s Androidem z IntuneHow to remove your Android device from Intune

Pokud zařízení s Androidem odeberete z Intune, ztratí přístup k prostředkům společnosti.When you remove your Android device from Intune, your device can no longer access company resources. Další informace o důsledcích odebrání zařízení ze správy najdete v tématu Co se stane, když zrušíte registraci zařízení v Intune.For more about what happens when you remove your device from management, see What happens if you unenroll your device from Intune?

Odebrání zařízení z aplikace Portál společnostiRemoving the device from the Company Portal app

K odebrání zařízení z Intune a z aplikace Portál společnosti použijte tento postup:To remove your device from Intune and the Company Portal app, follow these steps:

  1. Klepnutím na tři svislé tečky v pravém horním rohu aplikace Portál společnosti otevřete nabídku akcí.Open the action menu by tapping the three vertical dots at the top right corner of the Company Portal app.

    Obrázek aplikace Portál společnosti pro Android s otevřenou nabídkou akcí v pravém horním rohu

  2. Klepněte na Odebrat Portál společnosti.Tap Remove Company Portal.

  3. Zobrazí se potvrzení s dotazem, jestli opravdu chcete odebrat aplikaci Portál společnosti.A confirmation will pop up, asking you if you're sure that you want to remove the Company Portal. Zobrazí se také informace o tom, co se stane, když registraci zařízení zrušíte.It will provide some information about what happens when you unenroll your device. Po přečtení zprávy pokračujte klepnutím na OK. Tím aplikaci odeberete.After reading over this message, tap OK to remove the app.

    Obrázek potvrzovacího okna, které se otevře, když v nabídce akcí vyberete možnost Odebrat Portál společnosti.

Odebrání dat shromažďovaných aplikací Portál společnostiRemoving data collected by the Company Portal app

Postup odebrání všech dat, která do zařízení uložila aplikace Portál společnosti pro Android:To remove all data that the Company Portal app for Android stores on your device:

  • V Aplikacích vymažte data aplikace -> klikněte na aplikaci -> tlačítko Vymazat data.Clear app data in Applications -> Click on app -> button "Clear data"
  • Odstraňte složku „\storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal“.Delete the folder '\storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal'

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.