Zrušení registrace zařízení, pokud odmítnete podmínky použitíUnenroll your device if you declined "Terms of Use"

Nejlepší způsob, jak zrušit registraci zařízení s Androidem, je přijmout podmínky použití, přihlásit se do aplikace Portál společnosti a potom zrušit registraci zařízení pomocí těchto pokynů.The best way to unenroll your Android device is to accept the terms of use, sign in to the Company Portal app, and then use these instructions to unenroll. Pokud při pokusu o přihlášení do aplikace Portál společnosti odmítnete přijmout podmínky použití, nebudou další pokusy o přihlášení k této aplikaci v budoucnosti možné. Proto musíte ke zrušení registrace zařízení použít alternativní postup.However, if you declined the terms of use while trying to sign in to the Company Portal app, you are prevented from signing in to the Company Portal app on future tries, so you need to use these "workaround" instructions to unenroll your device.

Když odinstalujete aplikaci Portál společnosti, zruší se také registrace vašeho zařízení v Intune.When you uninstall the Company Portal app, you are also unenrolling your device from Intune. Vaše zařízení už nebude mít přístup k prostředkům společnosti.Your device will no longer be able to access company resources. Další informace o tom, co se stane, když zrušíte registraci, najdete v tématu Co se stane, když zrušíte registraci zařízení v Intune.For more about what happens when you unenroll, see What happens if you unenroll your device from Intune?.

Než odinstalujete aplikaci Portál společnosti, musíte přejít na nastavení Správci zařízení a vypnout Portál společnosti.Before you can uninstall the Company Portal app, you have to go to the Device administrators setting, and turn off Company Portal. Přesný postup se může mírně lišit v závislosti na tom, jako zařízení se systémem Android používáte.The steps may differ a little, depending on which Android device you have.

Postup zrušení registrace zařízení v Intune pomocí aplikace Portál společnosti:To unenroll your device from Intune and uninstall the Company Portal app:

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení & Zamykací obrazovka > Správci zařízení.Go to Settings > Security & Screen Lock > Device administrators.

    Provedením tohoto kroku okamžitě zrušíte registraci zařízení.Completing this step immediately unenrolls your device.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Portál společnosti nebo tuto položku vypněte.Uncheck the box next to, or turn off, Company Portal.

    Teď můžete aplikaci Portál společnosti odinstalovat.You can now uninstall the Company Portal app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na svou firemní podporu (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.