Pomoc firemní podpoře s řešením problémů zařízení pomocí podrobného protokolováníHelp your company support fix device issues with verbose logging

Pokud je vaše zařízení s Androidem zaregistrované v Intune, můžete pomocí podrobného protokolování zajistit, aby aplikace Portál společnosti a aplikace spravované přes Intune zaznamenávaly podrobné protokoly aktivit ve vašem zařízení.When your Android device is enrolled in Intune, you can use verbose logging to make the Company Portal app and Intune-managed apps record detailed logs about what's happening on your device. Tyto protokoly pomůžou vaší firemní podpoře opravit případné problémy, na které při použití aplikace Portál společnosti nebo aplikace spravované službou Intune narazíte.These logs help your company support fix any issues that you might have when you're using the Company Portal or an app that's managed by Intune. Podrobné protokolování je v zařízení ve výchozím nastavení povolené a protokoly odesílané vaší firemní podpoře obsahují vaši e-mailovou adresu.Verbose logging is enabled on your device by default, and the logs that are sent to your company support include your email address.

Pokud chcete podrobné protokolování zapnout nebo vypnout, přihlaste se k aplikaci Portál společnosti pomocí svých pracovních nebo školních přihlašovacích údajů, klepněte na Nastavení a pak klepněte na tlačítko pro zapnutí/vypnutí vedle položky Podrobné protokolování.To turn verbose logging on or off, sign in to the Company Portal app using your work or school credentials, tap Settings, and tap the on/off button next to Verbose Logging.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.