Použití webu Portál společnosti IntuneUsing the Intune Company Portal website

Na webu Portál společnosti mohou koncoví uživatelé spravovat počítače a zařízení, která si zaregistrovali v Intune.The Company Portal website is a webpage that end users can use to manage computers and devices that they have enrolled in Intune.

Na webu Portál společnosti mohou uživatelé provádět následující úlohy:Users can do the following tasks from the Company Portal website:

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback