Použití webu Portál společnosti IntuneUsing the Intune Company Portal website

Na webu Portál společnosti mohou koncoví uživatelé spravovat počítače a zařízení, která si zaregistrovali v Intune.The Company Portal website is a webpage that end users can use to manage computers and devices that they have enrolled in Intune.

Na webu Portál společnosti mohou uživatelé provádět následující úlohy:Users can do the following tasks from the Company Portal website:

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.