Použití zařízení Android s IntuneUsing your Android device with Intune

Intune vám může v mnoha směrech usnadnit práci.There are a number of things you can do with Intune to make your work life easier. Tady je seznam obvyklých postupů, jejichž provedení může vaše společnost vyžadovat.Here's a list of the most common things you might be asked to do by your company.

Podporované verzeSupported versions

Intune aktuálně podporuje Android 4.4 a novější.Intune currently supports Android 4.4 and later. Patří sem i zařízení na platformě Samsung Knox 4.4 a novější.This includes Samsung Knox 4.4 and later devices.

Registrace do Intune a instalace Portálu společnostiEnrolling into Intune and installing the Company Portal

Kroky, které můžete provést po registraci zařízení do služby IntuneThings you can do when your device is enrolled in Intune