Použití zařízení Android s IntuneUsing your Android device with Intune

Intune vám může v mnoha směrech usnadnit práci.There are a number of things you can do with Intune to make your work life easier. Tady je seznam obvyklých postupů, jejichž provedení může vaše společnost vyžadovat.Here's a list of the most common things you might be asked to do by your company.

Podporované verzeSupported versions

Intune aktuálně podporuje Android 4.0 a novější.Intune currently supports Android 4.0 and later. Patří sem zařízení se Samsung KNOX 4.0 a novější zařízení.This includes Samsung KNOX 4.0 and later devices.

Registrace do Intune a instalace Portálu společnostiEnrolling into Intune and installing the Company Portal

Kroky, které můžete provést po registraci zařízení do služby IntuneThings you can do when your device is enrolled in Intune

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback