Použití zařízení s iOSem nebo macOS s IntuneUsing your iOS or macOS device with Intune

Intune vám může v mnoha směrech usnadnit práci.There are a number of things you can do with Intune to make your work life easier. Tady je seznam obvyklých postupů, jejichž provedení může vaše společnost vyžadovat.Here's a list of the most common things you might be asked to do by your company.

Podporované verzeSupported versions

Intune aktuálně podporuje iOS 8.0 a novější.Intune currently supports iOS 8.0 and later. Podporuje také macOS 10.9 Mavericks a novější.It also supports macOS 10.9 Mavericks and later.

Registrace do Intune a instalace Portálu společnostiEnrolling into Intune and installing the Company Portal

Kroky, které můžete provést po registraci zařízení do služby IntuneThings you can do when your device is enrolled in Intune

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback