Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení s Androidem v Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Android device in Intune?

Když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a potom v ní zaregistrujete své zařízení s Androidem v Intune, můžete v aplikaci Portál společnosti provádět tyto kroky:When you install the Company Portal app and enroll your Android device in Intune, you can use the Company Portal app to:

 • Přístup k podnikové síti, e-mailu a pracovním souborůmAccess the company’s network, and your email and work files.

 • Získání aplikací společnosti z Portálu společnostiGet company apps from the Company Portal.

 • Automatické nastavení e-mailového účtu vaší společnostiAutomatically set up your company email account.

 • Obnovení továrního nastavení telefonu v případě ztráty nebo odcizeníReset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Když zaregistrujete zařízení s Androidem, udělujete firemní podpoře oprávnění pro přístup k zařízení.When you enroll your Android device, you are giving your company support permission to access the device. Může provádět například následující akce:They can do things like:

 • Obnovit v zařízení výchozí tovární nastavení.Reset your device back to the manufacturer’s defaults. To je užitečné v případě ztráty nebo odcizení zařízení.This is helpful if the device is lost or stolen.

 • Odebrat všechna data týkající se společnosti.Remove all company-related data. Vaše osobní údaje a nastavení se při tom neodeberou.Your personal data and settings aren’t removed.

 • Nastavit požadavky na zařízení, třeba vyžadovat heslo k zařízení nebo PIN kód a tím lépe chránit data společnosti.Set requirements on your device, like requiring you to have a device password or PIN to help protect company data. Vaše firemní podpora může také omezit počet možných zadání nesprávného hesla. Když se tento počet překročí, může se zařízení zablokovat.Your company support might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the device if you try too many times.

 • Vyžadovat, abyste přijali smluvní podmínky.Require you to accept terms and conditions.

 • Zakázat fotoaparát a znemožnit vám tak pořizovat snímky důvěrných pracovních materiálů, které se nesmí sdílet.Disable the camera to prevent you from taking pictures of sensitive work material that shouldn't be shared.

 • Vynutit šifrování všech dat v zařízení a tím je lépe chránit v případě ztráty nebo odcizení zařízení.Require that all data on the device is encrypted to help protect the data if the device is lost or stolen.

Po přidání zařízení do aplikace Portál společnosti se přibližně každých 8 hodin provedou tyto akce:After your device is added to the Company Portal, approximately every eight hours it will:

 • Stažení všech zásad nebo aktualizací aplikací, které vám firemní podpora zpřístupnila.Download any policy or app updates that your company support has made available.

 • Odeslání všech aktualizací inventáře hardwaru.Send any hardware inventory updates. (Tyto aktualizace neobsahují osobní informace.)(These updates do not have personal information.)

 • Odeslání všech aktualizací inventáře aplikací společnosti.Send any company app inventory updates. (Tyto aktualizace neobsahují osobní informace.)(These updates do not have personal information.)

Potřebujete pomoc?Need help? Obraťte se na svou firemní podporu (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.