Co se stane, když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a zaregistrujete zařízení s iOSem v Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your iOS device in Intune?

Když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a pak zaregistrujete zařízení s iOSem v Intune, můžete v aplikaci Portál společnosti provádět tyto kroky:When you install the Company Portal app and enroll your iOS device in Intune, you can use the Company Portal app to:

 • Přístup k podnikové síti, e-mailu a pracovním souborůmAccess the company’s network, and your email and work files.

 • Získání aplikací společnosti z Portálu společnostiGet company apps from the Company Portal.

 • Vzdálené obnovení továrního nastavení telefonu v případě ztráty nebo odcizeníRemotely reset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

 • Automatické nastavení e-mailového účtu vaší společnostiAutomatically set up your company email account.

Když svoje zařízení zaregistrujete do služby Intune, udělíte tím firemní podpoře oprávnění ke správě vašeho zařízení, aby bylo možné lépe chránit informace společnosti na daném zařízení.When you enroll your device in Intune, you are giving your company support permission to manage your device to help protect the company information on the device.

Po registraci zařízení může firemní podpora provádět tyto akce:When your device is enrolled, your company support can:

 • Obnovit výchozí tovární nastavení v případě ztráty nebo odcizení zařízení.Reset your device back to manufacturer’s default settings if the device is lost or stolen.

 • Odebrat ze zařízení veškerá firemní data a nainstalované obchodní aplikace.Remove all installed company-related data and business apps. Vaše osobní údaje a nastavení se při tom neodeberou.Your personal data and settings aren’t removed.

 • Vynutit používání hesla nebo PIN kódu v zařízení.Require you to have a password or PIN on the device.

 • Vyžadovat, abyste přijali smluvní podmínky.Require you to accept terms and conditions.

 • Zakázat používání fotoaparátu v zařízení a tím vám znemožnit pořizovat snímky důvěrných dat společnostiDisable the camera on your device to prevent you from taking pictures of sensitive company data.

 • Povolit nebo zakázat procházení webu v zařízení.Enable or disable web browsing on your device.

 • Povolit nebo zakázat zálohování na serveru služby iCloud.Enable or disable backup to iCloud.

 • Povolit nebo zakázat synchronizaci dokumentů na serveru služby iCloud.Enable or disable document sync to iCloud.

 • Povolit nebo zakázat datový proud fotografií na serveru služby iCloud.Enable or disable Photo Stream to iCloud.

 • Povolit nebo zakázat datový roaming v zařízení.Enable or disable data roaming on your device. Pokud je datový roaming povolený, můžou se vám za něj účtovat poplatky.If data roaming is allowed, you might incur roaming charges.

 • Povolit nebo zakázat hlasový roaming v zařízení.Enable or disable voice roaming on your device. Pokud je hlasový roaming povolený, můžou se vám za něj účtovat poplatky.If voice roaming is allowed, you might incur roaming charges.

 • Povolit nebo zakázat automatickou synchronizaci souborů v režimu roamingu v zařízení.Enable or disable automatic file synchronization while in roaming mode on your device. Pokud je automatická synchronizace souborů povolená, můžou se vám účtovat poplatky za roaming.If automatic file synchronization is allowed, you might incur roaming charges.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.