Co se stane, když zrušíte registraci zařízení s Androidem v Intune?What happens if you unenroll your Android device from Intune?

Po zrušení registrace zařízení s Androidem v Intune:When you unenroll your Android device from Intune:

  • Váš správce IT už nebude spravovat zařízení.Your IT admin doesn’t manage the device anymore.

  • Ztratíte přístup k firemním datům a prostředkům.You lose access to company data and resources.

  • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na Portálu společnosti.Your device doesn’t appear in the Company Portal anymore.

  • Z portálu společnosti už nebudete moct instalovat aplikace.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

  • Už nebudou platit nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání (třeba zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla).Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

Pokud je vaše zařízení nastavené jenom tak, aby mohlo přijímat firemní e-maily, a vy zrušíte jeho registraci, zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti.If your device is set up only to get company email, and you unenroll your device, your device won't appear in the Company Portal anymore.

Návod ke zrušení registrace najdete v tématu Zrušení registrace zařízení v Intune pomocí aplikace Portál společnosti.For instructions on how to unenroll, see Unenroll your device from Intune by using the Company Portal app.

Potřebujete pomoc?Need help? Obraťte se na správce IT (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your IT admin (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback