Co se stane, když zrušíte registraci zařízení se systémem iOS nebo macOS v Intune?What happens if you unenroll your iOS or macOS device from Intune?

Když zrušíte registraci zařízení se systémem iOS nebo macOS v Intune:When you unenroll your iOS or macOS device from Intune:

  • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na Portálu společnosti.Your device doesn’t appear in the Company Portal anymore.

  • Z portálu společnosti už nebudete moct instalovat aplikace.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

  • Už nebudou platit nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání (třeba zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla).Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

  • Je možné, že už v zařízení nebudete mít přístup k některým prostředkům společnosti, jako jsou sdílené složky nebo interní weby.You might not have access to some company resources, like file shares or internal websites, on your device anymore.

  • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

  • Je možné, že se už nebudete moct připojit k podnikové síti pomocí Wi-Fi nebo virtuální privátní sítě (VPN).You might not be able to connect to your company network by using Wi-Fi or a virtual private network (VPN) anymore.

  • E-mailové profily společnosti jsou ze zařízení odebrané.Company email profiles are removed from the device.

Návod ke zrušení registrace najdete v tématu Zrušení registrace zařízení v Intune.For instructions on how to unenroll, see Unenroll your device from Intune.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.