Instalace Mobile Threat Defense na zařízení s AndroidemInstall Mobile Threat Defense on your Android device

Než budete moct začít pracovat, vaše společnost potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile. Ta pomáhá chránit vaše zařízení vyhledáváním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company needs you to install the Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile app, which helps to protect your device by finding potential security threats. V závislosti na tom, jak vaše společnost aplikaci nastavila, se vám v zařízení můžou zobrazit různé výzvy.You might see different prompts on your device, depending on how your company set it up.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě se obraťte na podporu ve vaší společnosti.If this happens, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.