Na zařízení s Androidem je potřeba nainstalovat Mobile Threat DefenseYou need to install Mobile Threat Defense on your Android device

Než budete moct začít pracovat, správce IT potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Mobile Threat Defense. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your IT administrator needs you to install the Mobile Threat Defense app, which helps to protect your device by finding potential security threats. V závislosti na tom, jak váš správce IT aplikaci Mobile Threat Defense nastavil, se vám v zařízení můžou zobrazit různé výzvy.You might see different prompts on your device, depending on how your IT admin set up Mobile Threat Defense.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě se obraťte na správce IT.If this happens, contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback