Instalace Mobile Threat Defense na zařízení s iOSemInstall Mobile Threat Defense on your iOS device

Než budete moct začít pracovat, vaše společnost potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Mobile Threat Defense. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company needs you to install the Mobile Threat Defense app, which helps to protect your device by finding potential security threats. V závislosti na tom, jak váš správce IT aplikaci nastavil, se vám v zařízení můžou zobrazit různé výzvy.You might see different prompts on your device, depending on how your IT admin set it up.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě se obraťte na podporu ve vaší společnosti.If this happens, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.