Je nutné povolit integritu kóduYou need to enable Code Integrity

Uchovávání informací v organizaci vyžaduje různé typy zabezpečení, které budou chránit před různými typy problémů.Keeping your organizational information requires different types of security to prevent different types of problems. Jedním ze způsobů, jak toto zabezpečení zajistit, je použití integrity kódu Windows, které zajišťuje, že nebude docházet ke změnám programů na hlubokých úrovních (ovladače) a systémových souborů.One way they want to maintain that security is to use Windows Code Integrity, which makes sure that deep-level programs (drivers) and system files haven't been modified.

Integrita kódu se automaticky zapne, pokud váš systém aktivně používá zabezpečené spouštění.Code Integrity is automatically turned on when your system actively uses Secure Boot.

Tip

Povolení zabezpečeného spouštění je pokročilá úloha.Enabling Secure Boot is an advanced task. Doporučujeme, abyste o pomoc s touto úlohou požádali firemní podporu.We recommend you contact your company support for assistance with this task.

Pokud chcete pokračovat, přečtěte si část Opětovné povolení zabezpečeného spouštění na stránce Zakázání zabezpečeného spouštění a zkuste zabezpečené spouštění povolit sami.If you feel comfortable with proceeding, read over the section “To re-enable Secure Boot” on the Disabling Secure Boot page to try enabling Secure Boot yourself.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.