Je nutné povolit zabezpečené spouštění.You need to enable Secure Boot

Vaše organizace vyžaduje, abyste povolili zabezpečené spouštění Windows, což je funkce zabezpečení, která pomáhá chránit zařízení.Your organization requires that you enable Windows Secure Boot, which is a security feature that helps to protect your device.

Povolení zabezpečeného spouštění je pokročilá úloha.Enabling Secure Boot is an advanced task. Pokud používáte mobilní zařízení, požádejte o pomoc správce IT.If you are using a mobile device, contact your IT admin for help.

Pokud používáte počítač, můžete se obrátit na správce IT nebo se podle části „Opětovné povolení zabezpečeného spouštění“ na stránce Zakázání zabezpečeného spouštění pokusit povolit zabezpečené spouštění sami.If you are using a PC, you can contact your IT admin, or see the section “To re-enable Secure Boot” on the Disabling Secure Boot page to try enabling Secure Boot yourself.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback