Je nutné povolit zabezpečené spouštění.You need to enable Secure Boot

Vaše organizace vyžaduje, abyste povolili zabezpečené spouštění Windows, což je funkce zabezpečení, která pomáhá chránit zařízení.Your organization requires that you enable Windows Secure Boot, which is a security feature that helps to protect your device.

Povolení zabezpečeného spouštění je pokročilá úloha.Enabling Secure Boot is an advanced task. Pokud používáte mobilní zařízení, požádejte o pomoc firemní podporu.If you are using a mobile device, contact your company support for help.

Pokud používáte počítač, můžete se obrátit na firemní podporu, nebo se můžete podle postupu uvedeného v části Opětovné povolení zabezpečeného spuštění na stránce Zakázání zabezpečeného spuštění pokusit povolit zabezpečené spuštění sami.If you are using a PC, you can contact your company support, or see the section “To re-enable Secure Boot” on the Disabling Secure Boot page to try enabling Secure Boot yourself.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.