Je nutné povolit šifrováníYou need to enable encryption

Při šifrování zařízení balíte informace v zařízení do vrstvy ochranného kódu, který brání neoprávněným osobám v přístupu k nim.When you encrypt a device, you are wrapping the information on it in a layer of protective code that prevents unauthorized people from accessing it. Jako prostředek k zabezpečení vašich informací vaše organizace vyžaduje, abyste si povolili BitLocker.As a step towards making sure your information is secured, your organization is requiring you to you enable BitLocker.

BitLocker je software, který vám zašifruje jednotku a přispívá k ochraně vašich dat.BitLocker is software that encrypts your drive and helps to protect your data. Tyto pokyny vás navedou, jak povolit BitLocker na zařízeních s Windows 10.Follow these instructions on how to enable BitLocker on Windows 10 devices.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.