Vyřešení hrozby, kterou zjistila aplikace Mobile Threat DefenseResolve a threat found by a Mobile Threat Defense app

Aplikace Mobile Threat Defense našla na zařízení s Androidem potenciální hrozbu a tento problém je potřeba vyřešit, než budete moct znovu přistupovat ke svým firemním nebo školním e-mailům, aplikacím a souborům.Mobile Threat Defense has found a potential threat on your Android device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files. V závislosti na tom, jak vaše společnost nastavila aplikaci Mobile Threat Defense, bude potřeba, abyste k řešení těchto problémů použili některou z následujících aplikací.Depending on how your company has set up Mobile Threat Defense, you will use one of the following apps to resolve these kinds of issues.

Pokud chcete problém vyřešit, spusťte aplikaci Mobile Threat Defense a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.To resolve the issue, open the Mobile Threat Defense app, and follow the instructions shown in the app.

Příklad aplikace, kterou Mobile Threat Defense považuje za hrozbuExample of an app that Mobile Threat Defense sees as a threat

Pokud jste nainstalovali aplikaci, kterou Mobile Threat Defense považuje za hrozbu, zobrazí se obrazovka s názvem této aplikace.If you have installed an app that Mobile Threat Defense thinks is a threat, you will see a screen that tells you what the threatening app is. Pokud se něco takového zobrazí, klepněte na název aplikace v horní části obrazovky a podle pokynů hrozbu odstraňte.If you see something like this, tap the app name shown at the top of your screen, and follow the instructions to remove the threat.

Po odinstalaci aplikace ihned znovu získáte přístup k e-mailu a dalším datům společnosti nebo školy.After you uninstall the app, you regain access to your email and other company or school data right away. Pokud budete požadavek na odinstalaci aplikace ignorovat, ztratíte přístup k firemnímu e-mailu a datům, dokud aplikaci neodinstalujete.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your company email and data until you uninstall the app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.