Potřebujete vypnout Ladění USB.You need to turn off USB debugging

Ladění USB je režim, ve kterém zařízení s Androidem můžou komunikovat s počítači. Cílem je zjednodušit vývojářům ladění aplikací pro Android.USB debugging is a mode that lets Android devices communicate to computers with the purpose of making Android apps easier for developers. Tento režim umožňuje jistý přístup ke zvláštním oblastem telefonu, se kterými nemusí většina lidí pravidelně pracovat.It allows certain access to specialized areas of the phone that most people don't need to interact with regularly. Mít takový přístup je sice užitečné, ale zařízení může být během připojení k počítači vystavené dalšímu ohrožení informací.While useful, having this access turned on can place your device at additional risk of information being compromised when it is connected to a computer. Vaše firemní podpora požaduje, aby kvůli lepší ochraně firemních dat ve vašem zařízení bylo toto nastavení vypnuté.Your company support has required this setting to be turned off to better protect the corporate data on your device.

Ladění USB můžete vypnout tak, že přejdete na Nastavení > Možnosti pro vývojáře a vypnete nastavení Ladění USB.You can turn off USB debugging by going to Settings > Developer options, and turn off USB debugging.

Až nastavení Ladění USB vypnete, počkejte pár minut a potom můžete zařízení s Androidem používat pro přístup k datům společnosti nebo školy jako obvykle.After you turn off USB debugging, wait a few minutes, then you should be able to to use your Android device to access company or school data as usual.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.