Potřebujete, aby vaše zařízení mohlo vyhledávat bezpečnostní hrozby.You need to make your device able to scan for security threats

Do zařízení s Androidem si můžete stáhnout a nainstalovat aplikace, které umí plnit nejrůznější úkoly.Your Android device is able to download and install apps that can accomplish a wide variety of tasks. Ne všechny aplikace jsou ale stejné a některé můžou způsobovat problémy.Not all apps are equal, though, and some apps may cause issues. Obecně platí, že byste si aplikace měli stahovat jenom z ověřených zdrojů, jako je obchod Google Play.A general recommendation is to download apps only from verified sources, such as the Google Play Store. Vaše firemní podpora rozhodla, že data na vašem zařízení mají být chráněná také tím, že v aplikacích, které chcete instalovat, má Google vyhledávat možné bezpečnostní hrozby.One way your company support has decided to additionally protect the data on your device is by having Google scan the apps you're installing to make sure they're safe.

Toto vyhledávání můžete zapnout tak, že přejdete na Nastavení > Google > Zabezpečení, a zapnete možnost Vyhledat v zařízení bezpečnostní hrozby.You can turn on this scanning by going to Settings > Google > Security, and turn on Scan device for security threats.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.