Povolení vyhledávání bezpečnostních hrozeb na zařízeníEnable security threat scans on your device

Pokud nechtěně nainstalujete nebezpečnou aplikaci, můžete ohrozit data zařízení.If you unknowingly install an unsafe app, your device data may be at risk. Pokud chcete data na svém zařízení chránit, doporučujeme:To protect the data on your device, we recommend that you:

  • Stahovat aplikace pouze z ověřených zdrojů, jako je obchod Google PlayOnly download apps from verified sources, such as the Google Play Store.
  • Povolit vyhledávání bezpečnostních hrozeb na zařízeníEnable security threat scans on your device. Tato vyhledávání provádí Google a ověřuje tak, že jsou aplikace pro instalaci bezpečné.These scans are performed by Google and verify that apps are safe to install.

Pokud chcete vyhledávání na zařízení povolit, přejděte na Nastavení > Google > Zabezpečení.To enable the scans on your device, go to Settings > Google > Security. Zapněte nastavení Vyhledat bezpečnostní hrozby na zařízení.Turn on Scan device for security threats.

Na některých zařízeních Samsung můžete toto nastavení najít v Nastavení > Google > Zabezpečení > Google Play Protect.On some Samsung devices, you may find the setting in Settings > Google > Security > Google Play Protect.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.