Potřebujete si aktualizovat zařízení s WindowsYou need to update your Windows device

Poznámka

Když budete svoje zařízení udržovat aktuální, budete mít přístup k nejnovějším funkcím. Navíc díky tomu budete mít nejzabezpečenější verzi svého operačního systému.Keeping your device up-to-date lets you access the newest features, and it also ensures that your device has the most secure version of its operating system. Microsoft a většina velkých dodavatelů obecně doporučují udržovat jak osobní, tak firemní zařízení na nejnovějších verzích softwaru, které máte k dispozici.Microsoft and most major vendors generally recommend keeping both personal and corporate devices on the newest versions of software available to you.

Před aktualizací zařízení se ujistěte, že jste si zálohovali všechny informace, které na něm máte.Before updating your device, be sure that you have backed up all of the information on it. Záloha vám může pomoct obnovit data, pokud by něco přerušilo jakoukoli aktualizaci, případně vám umožní přesunout informace na náhradní zařízení.Keeping a backup can help you recover your data if something should interrupt any updates, or lets you transfer your information to a replacement device.

Mobilní zařízení s Windows aktualizujte tak, že přejdete na Nastavení > aktualizace telefonu > zkontrolovat aktualizace.For mobile devices running Windows, update your device by navigating to Settings > phone update > check for updates.

V počítačích s Windows vyhledejte operační systém a postupujte podle pokynů, kterými zjistíte používanou verzi Windows.For computers running Windows, search for operating system and follow the prompts to identify which version of Windows you're running.

Poznámka

Jestli chcete aktualizovat počítače se staršími operačními systémy než Windows 8.1, vyhledejte aktualizace systému Windows.To update computers that have operating systems earlier than Windows 8.1, search for Windows updates.

Ve Windows 10 a Windows 8.1 zadejte do panelu hledání text verze Windows.For Windows 10 and Windows 8.1, type Windows version into the search bar. V části Potřebujete pomoc? vyberte možnost verze systému Windows.Under Can I help?, select windows version. Zobrazí se číslo verze.The version number will appear. Bude vypadat podobně jako 10.0.14393.447.This number will look something like 10.0.14393.447.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.