Verze operačního systému vašeho zařízení s Androidem zatím není podporovanáYour Android device's operating system version isn't yet supported

Při rychlém tempu vývoje technologie někdy vaše zařízení může předbíhat to, co měla vaše firemní podpora příležitost otestovat.With the rapid pace of development of technology, sometimes your device could actually be ahead of what your company support has had the opportunity to test. Je možné, že nejnovější verze Androidu nemusí fungovat s některými jinými nástroji vaší společnosti.It's possible that being on the newest version of Android may not work with some of your company's other tools.

Kvůli vyřešení tohoto problému se budete muset obrátit na firemní podporu.You will need to contact your company support to resolve this issue. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.