Váš počítač je už zaregistrovaný.Your computer is already enrolled

Pokud obdržíte chybu, že váš počítač je už zaregistrovaný, je už váš počítač přidaný na Portál společnosti, ale zatím není propojený s vaším uživatelským účtem.If you receive an error that your computer is already enrolled, your computer has already been added to the Company Portal, but the computer is not linked to your user account yet. Pomocí následujícího postupu propojíte počítač se svým uživatelským účtem a dokončíte proces.Follow this procedure to link your computer to your user account and finish the process.

Postup propojení počítače:To link your computer:

  1. V počítači, který chcete propojit se svým účtem, vyberte Start a pak vyberte Microsoft Intune Center.On the computer that you want to link to your account, choose Start, and then choose Microsoft Intune Center.

  2. Otevřete Portál společnosti.Open the Company Portal.

  3. Postupujte podle pokynů k propojení počítače s uživatelským účtem.Follow the prompts to link the computer to your user account.

Pokud dáváte přednost zrušení registrace zařízení, použijte pokyny podle typu použitého zařízení: Android, iOS nebo Windows.If you prefer to unenroll your device, use the instructions for the type of device you have: Android, iOS, or Windows.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.