Ve vašem zařízení s Androidem chybí certifikát, který je v telefonu obvykle nainstalovanýYour Android device is missing a certificate that usually comes installed on your phone

Pokud zařízení není zaregistrované v Intune a chybí mu certifikát, který je v telefonu obvykle nainstalovaný, nebudete se k aplikaci Portál společnosti moct přihlásit.If your device isn’t enrolled in Intune, and it’s missing a certificate that usually comes installed on your phone, you won’t be able to sign in to the Company Portal app. Při pokusu o přihlášení se zobrazí tato zpráva:When you try to sign in, you’ll see the following message:

screenshot-error-message-about-missing-certificate

Tento problém můžete opravit, když si požadovaný certifikát stáhnete ze stránky certifikátů Digicertu.You can fix this issue by getting the required certificate from Digicert's certificate page.

  1. Vyhledejte a stáhněte si certifikát Baltimore CyberTrust Root.Find and download the Baltimore CyberTrust Root certificate. Můžete si ho také stáhnout přímo odsud.You can also download it directly from here.

  2. Přetažením dolů z horní části obrazovky zobrazte seznam s posledními oznámeními a klepněte na BaltimoreCyberTrustRoot.crt.Drag down from the top of the screen to display the list of your recent notifications, and tap BaltimoreCyberTrustRoot.crt.

  3. Vaše zařízení vás vyzve k pojmenování certifikátu.Your device will ask you to Name the Certificate. Neměňte výchozí název certifikátu, který se zobrazí.Do not change the default certificate name that appears.

  4. Ujistěte se, že Použití přihlašovacích údajů je nastavené na Použito pro VPN a aplikace, a potom klepněte na OK.Ensure that Credential Use is set to Used for VPN and apps, and then tap OK.

    screenshot-certificate-name-dialog-showing-baltimore-certificate-name

  5. Zavřete prohlížeč a aplikaci Portál společnosti.Close your browser and the Company Portal app.

  6. Aplikaci Portál společnosti znovu otevřete.Reopen the Company Portal app. Teď už by mělo být možné se k aplikaci Portál společnosti přihlásit.You should now be able to sign in to the Company Portal app. Pokud stále nemůžete aplikaci Portál společnosti použít, obraťte se na svou firemní podporu pomocí informací uvedených na webu Portál společnosti, a požádejte ji, aby vám sdělila další pokyny.If you still cannot use the Company Portal app, contact your company support using the information provided on the Company Portal website for further instructions.

Poznámka

Pokud instalace tohoto certifikátu problém nevyřeší a zobrazí se vám jiná zpráva o chybějícím certifikátu, bude nutné provést další kroky k instalaci chybějícího certifikátu.If installing this certificate doesn't solve the issue, and you see a different "missing certificate" message, you will need to take additional steps to install the missing certificate.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.