Vaše zařízení nedodržuje předpisyYour device is noncompliant

Vaše zařízení nedodržuje minimálně jednu zásadu zabezpečení vaší organizace, ale chybu momentálně nejde zobrazit.Your device is noncompliant with at least one of your organization's security policies, but the error can't be displayed right now.

V aplikaci Portál společnosti klepněte na Zkontrolovat dodržování předpisů.In the Company Portal app, tap Check Compliance. Aplikace Portál společnosti vám potom sdělí, co je příčinou toho, že vaše zařízení nedodržuje předpisy.The Company Portal app will then tell you what is causing your device to be noncompliant.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback