Zařízení potřebuje antimalwarový softwareYour device needs antimalware software

Malware je jakýkoli software, který je navržený pro narušování každodenních operací pro vaši firmu, často zcizováním informací od vás nebo z vašeho zařízení.Malware is any software that is designed to disrupt daily operations for your company, often by stealing information from you or your device. Pokud tomu chcete potenciálně zabránit, vyžaduje po vás vaše organizace, abyste si povolili funkci zabezpečení, která přispívá k ochraně zařízení při jeho spouštění.To prevent this from potentially happening, your organization is requiring you to enable a security feature that helps to protect your device when it starts up.

Podle těchto pokynů zapněte Windows Early-Launch Anti-Malware (ELAM).Follow these instructions to turn on Windows Early-Launch Anti-Malware (ELAM).

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.