Verze operačního systému vašeho zařízení s Windows zatím není podporovanáYour Windows device's operating system version isn't yet supported

Při rychlém tempu vývoje technologie někdy vaše zařízení může předbíhat to, co měl váš správce IT příležitost otestovat.With the rapid pace of development of technology, sometimes your device could actually be ahead of what your IT admin has had the opportunity to test. Je možné, že nejnovější verze Windows nemusí fungovat s některými jinými nástroji vaší společnosti.It's possible that being on the newest version of Windows may not work with some of your company's other tools.

Kvůli vyřešení tohoto problému se budete muset obrátit na správce IT.You will need to contact your IT admin to resolve this issue. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback