Instalace klientského softwaru Intune na počítače se systémem Windows

Počítače se systémem Windows se dají zaregistrovat přes klientský software Intune. Klientský software Intune je možné nainstalovat následujícími způsoby:

 • Může ho nainstalovat správce IT pomocí jednoho z následujících způsobů: ruční instalace, zásady skupiny nebo instalace zahrnutá v bitové kopii disku.

 • Můžou ho nainstalovat koncoví uživatelé, kteří ručně nainstalují klientský software.

Klientský software Intune obsahuje minimální software nutný k registraci počítače v systému správy Intune. Po registraci počítače klientský software Intune stáhne kompletní klientský software potřebný ke správě počítače.

Toto postupné stahování snižuje vliv na šířku pásma sítě a zkracuje čas potřebný k počáteční registraci počítače v Intune na minimum. Zajistí také to, že po dokončení druhého stahování bude mít klient k dispozici nejnovější dostupný software.

Stažení klientského softwaru Intune

Všechny způsoby (s výjimkou toho, kdy si uživatelé instalují klientský software Intune sami) vyžadují, aby správci IT tento software napřed stáhli, než je možné ho nasadit koncovým uživatelům.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > Stažení klientského softwaru.

Stažení počítačového klienta Intune

 1. Na stránce Stažení klientského softwaru klikněte na Stáhnout klientský software. Uložte balíček Microsoft_Intune_Setup.zip, který obsahuje software, do zabezpečeného umístění v síti.

Instalační balíček klientského softwaru Intune obsahuje jedinečné a specifické informace o vašem účtu, které jsou dostupné prostřednictvím vloženého certifikátu. Pokud k instalačnímu balíčku získají přístup neoprávnění uživatelé, můžou zaregistrovat počítače k účtu, který je reprezentovaný vloženým certifikátem, a můžou tak získat přístup k podnikovým prostředkům.

 1. Extrahujte obsah instalačního balíčku do zabezpečeného umístění v síti.

  Důležité

  Extrahovaný soubor ACCOUNTCERT nepřejmenovávejte ani neodebírejte, jinak se instalace klientského softwaru nezdaří.

Ruční nasazení klientského softwaru

Na počítačích, kam se bude klientský software instalovat, přejděte do složky, kde jsou uložené instalační soubory klientského softwaru. Spusťte Microsoft_Intune_Setup.exe a klientský software tak nainstalujte.

Poznámka

Když přesunete ukazatel myši na ikonu v oznamovací oblasti v klientském počítači, zobrazí se stav instalace.

Nasazení klientského softwaru pomocí zásad skupiny

 1. Ve složce, která obsahuje soubory Microsoft_Intune_Setup.exe a MicrosoftIntune.accountcert, spusťte následující příkaz k extrakci instalačních programů založených na Instalační službě systému Windows pro 32bitové a 64bitové počítače:

  Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>
  
 2. Zkopírujte soubory Microsoft_Intune_x86.msi, Microsoft_Intune_x64.msi a MicrosoftIntune.accountcert do umístění v síti, ke kterému mají přístup všechny počítače, na které se klientský software nainstaluje.

  Důležité

  Soubory od sebe neoddělujte ani nepřejmenovávejte, jinak se instalace klientského softwaru nezdaří.

 3. Pomocí zásad skupiny nasaďte software do počítačů v síti.

  Další informace o tom, jak automaticky nasadit software pomocí zásad skupiny, najdete v článku Zásady skupiny pro začátečníky.

Nasazení klientského softwaru jako součásti image

Klientský software Intune můžete do počítače nasadit jako součást image operačního systému. Jako příklad poslouží tento postup:

 1. Zkopírujte instalační soubory klienta, Microsoft_Intune_Setup.exe a Microsoft_Intune_Setup.exe do složky %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup na referenčním počítači.

 2. Vytvořte položku registru WindowsIntuneEnrollPending přidáním následujícího příkazu do skriptu SetupComplete.cmd :

  %windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
  WindowsIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1
  
 3. Přidáním následujícího příkazu do skriptu setupcomplete.cmd spusťte registrační balíček s argumentem příkazového řádku /PrepareEnroll:

  %systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll
  
  Tip

  Skript SetupComplete.cmd umožňuje, aby instalační program systému Windows provedl změny systému před přihlášením uživatele. Argument příkazového řádku /PrepareEnroll připraví cílový počítač, aby se po dokončení instalačního programu systému Windows automaticky zaregistroval v Intune.

 4. Skript SetupComplete.cmd umístěte do složky %Windir%\Setup\Scripts na referenčním počítači.

 5. Vytvořte image referenčního počítače a pak ji nasaďte do cílových počítačů.

  Když se cílový počítač po dokončení instalačního programu systému Windows restartuje, vytvoří se klíč registru WindowsIntuneEnrollPending. Registrační balíček ověří, jestli je počítač zaregistrovaný. Pokud je počítač zaregistrovaný, neprovede se žádná další akce. Pokud není počítač registrovaný, registrační balíček vytvoří úlohu automatické registrace Microsoft Intune.

  Když je úloha automatické registrace spuštěná v příští naplánovanou dobu, zkontroluje existenci hodnoty registru WindowsIntuneEnrollPending a pokusí se registrovat cílový počítač v Intune. Pokud se registrace z jakéhokoli důvodu nezdaří, při dalším spuštění úlohy se pokus o registraci opakuje. Opakované pokusy pokračují po dobu jednoho měsíce.

  Úloha automatické registrace Intune, hodnota registru WindowsIntuneEnrollPending a certifikát účtu se po úspěšné registraci nebo po jednom měsíci vymažou z cílového počítače (podle toho, která z těchto situací nastane první).

Pokyny pro uživatele, jak se zaregistrovat sami

Uživatelé nainstalují klientský software Intune tak, že přejdou na web Portál společnosti. Přesné informace, které uživatelé vidí na webovém portálu, se liší podle autority MDM vašeho účtu a platformy nebo verze operačního systému uživatelských počítačů.

Pokud nemají uživatelé přiřazenou licenci k Intune nebo nebyla na Intune nastavena autorita MDM, nezobrazí se uživatelům žádné možnosti registrace.

Pokud byla uživatelům přiřazena licence k Intune a na Intune byla nastavena autorita MDM organizace:

 • Uživatelům počítačů s Windows 7 nebo Windows 8 se zobrazí JENOM možnost registrace do Intune na základě stažení a instalace klientského softwaru pro PC, který je pro svou organizaci jedinečný.

 • Uživatelé počítačů s Windows 8.1 a Windows 10 mají dvě možnosti registrace:

  • Zaregistrovat počítač jako mobilní zařízení: Poté, co uživatelé zvolí tlačítko Zjistěte, jak můžete zaregistrovat svoje zařízení s Windows, přejdou na pokyny týkající se způsobu registrace počítače jako mobilního zařízení. Toto tlačítko se zobrazí v dobře viditelném umístění, protože registrace MDM se považuje za výchozí a preferovanou možnost registrace. Možnost MDM ale neplatí pro toto téma, protože to se týká jenom instalace klientského softwaru.
  • Zaregistrovat počítač pomocí klientského softwaru Intune: Bude potřeba říct uživatelům, že mají vybrat odkaz Kliknutím sem ho můžete stáhnout a přejít tak k pokynům pro instalaci klientského softwaru.

V následující tabulce najdete souhrnný přehled možností.

Výchozí možnosti registrace pro jednotlivé platformy

Na následujících snímcích obrazovek vidíte, co se zobrazuje uživatelům, kteří registrují svoje zařízení používající klientský software.

Uživatelům se nejdřív zobrazí výzva k identifikaci nebo registraci zařízení.

identifikace nebo registrace zařízení

Pokud chcete, aby si vaši uživatelé nainstalovali na počítač klientský software, je potřeba jim říct, aby použili odkaz Kliknutím sem ho můžete stáhnout, který umožňuje uživatelům stáhnout klientský software pro počítač a provede je procesem instalace. Po zvolení tlačítka Zjistěte, jak můžete zaregistrovat svoje zařízení s Windows přejdou uživatelé k dokumentaci s informacemi, jak zaregistrovat zařízení pomocí registrace MDM, což se ale netýká těchto pokynů pro klientský software.

klikněte na odkaz Kliknutím sem ho můžete stáhnout

Když uživatelé kliknou na odkaz, zobrazí se tlačítko Stáhnout software, po jehož výběru se spustí instalace klientského softwaru pro počítač.

zvolte tlačítko Stáhnout software

Uživatelé jsou pak požádáni, aby se přihlásili s použitím firemních přihlašovacích údajů.

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.

Uživatelé přejdou na úvodní stránku instalace.

Úvodní stránka instalace klienta na počítač

Uživatelé zvolí možnost Další a spustí se instalace.

Úvodní stránka instalace klienta na počítač

Po dokončení instalace, zvolí uživatelé možnost Dokončit.

Dokončení instalace klienta na počítač

Pokud se uživatelé po registraci za použití klientského softwaru Intune pro počítač pokusí svůj počítač zaregistrovat jako mobilní zařízení, zobrazí se jim následující chybová obrazovka.

Obrazovka, která se zobrazí, když už je počítač zaregistrovaný

Sledování a ověření úspěšného nasazení klienta

Pomocí některého z následujících postupů můžete sledovat a ověřit úspěšné nasazení klienta.

Ověření instalace klientského softwaru v konzole správce Microsoft Intune

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Skupiny > Všechna zařízení > Všechny počítače.

 2. V seznamu vyhledejte počítače, které komunikují s Intune, nebo vyhledejte konkrétní spravovaný počítač po zadání názvu počítače (nebo libovolné části názvu) do pole Hledat zařízení.

 3. V dolním podokně konzoly zkontrolujte stav počítače. Vyřešte všechny chyby.

Vytvoření sestavy inventáře počítače pro zobrazení všech zaregistrovaných počítačů

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Sestavy > Sestavy inventáře počítače.

 2. Na stránce Vytvořit novou sestavu nechejte ve všech polích výchozí hodnoty (pokud nechcete použít filtry) a klikněte na Zobrazit sestavu.

 3. Stránka Sestava inventáře počítače se otevře v novém okně s uvedením všech počítačů, které jsou úspěšně zaregistrované v Intune.

  Tip

  Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce v sestavě seřadíte seznam podle obsahu sloupce.

Odinstalace klientského softwaru Windows

Existují dva způsoby, jak zrušit registraci klientského softwaru Windows:

 • Z konzoly pro správu Intune (doporučená metoda)
 • Z příkazového řádku v klientovi

Zrušení registrace pomocí konzoly pro správu Intune

Pokud chcete registraci softwarového klienta zrušit pomocí konzoly pro správu Intune, přejděte na Skupiny > Všechny počítače > Zařízení. Klikněte pravým tlačítkem na klienta a vyberte Vyřadit/vymazat.

Zrušení registrace pomocí příkazového řádku v klientovi

Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními spusťte jeden z následujících příkazů.

Metoda 1:

```
"C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common\ProvisioningUtil.exe" /UninstallAgents /MicrosoftIntune
```

Metoda 2 (všimněte si, že ne všichni z těchto agentů jsou nainstalováni v každé verzi SKU systému Windows):

```
wmic product where name="Microsoft Endpoint Protection Management Components" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Notification Service" call uninstall<br>
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Policy Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Policy Platform" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Security Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Client Service" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Easy Assist v2" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Monitoring Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Center" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Update Manager" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Agent Installer" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Endpoint Protection Management Components" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Notification Service" call uninstall<br>
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Policy Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Policy Platform" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Security Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Client Service" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Easy Assist v2" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Monitoring Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Center" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Update Manager" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Agent Installer" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune" call uninstall
```
Tip

Zrušení registrace klienta zanechá pro tohoto klienta zastaralý záznam na straně serveru. Proces zrušení registrace je asynchronní a odinstalovává se devět agentů. Dokončení odinstalace tak může trvat až 30 minut.

Kontrola stavu zrušení registrace

Zkontrolujte cestu %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement a ujistěte se, že jsou na levé straně zobrazeny pouze následující adresáře:

 • AgentInstaller
 • Logs
 • Updates
 • Common

Odebrání složky OnlineManagement

Proces zrušení registrace neodebere složku OnlineManagement. Po dokončení odinstalace počkejte 30 minut a spusťte tento příkaz. Pokud byste ho spustili příliš brzy, odinstalace by mohla zůstat v neznámém stavu. Složku odeberte spuštěním příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a spuštěním následujícího příkazu:

```
"rd /s /q %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement".
```

Viz taky

Správa počítačů s Windows pomocí Intune Řešení potíží s instalací klientů

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback