Poznámky k verzi Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portálu
Hledáte dokumentaci o portálu Intune Azure Preview? Přejděte sem.

Microsoft Intune je integrované cloudové řešení pro správu klientů, které poskytuje nástroje, sestavy a licence k upgradu na nejnovější verzi Windows. Pomáhá také udržovat vaše počítače v aktualizovaném a zabezpečeném stavu. Kromě toho Intune umožňuje spravovat mobilní zařízení v síti, a to buď prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync, nebo přímo přes Intune. Následující poznámky k verzi popisují důležité informace a známé problémy v Microsoft Intune.

Změna profilů přístupu k prostředkům mezi skupinami pro iOS a Android může selhat

Problém: Při změně profilů přístupu k prostředkům e-mailu nebo protokolu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) mezi skupinami může dojít ke konfliktu a selhání profilů. Předpokládejme, že máte existující e-mailový profil odkazující na místní server Exchange cílený na skupinu A. Pak vytvoříte nový e-mailový profil odkazující na Exchange Online cílený na skupinu B. Když přesunete uživatele ze skupiny A do skupiny B, zachovají si zařízení e-mailový profil místního serveru Exchange a pokusí se nainstalovat e-mailový profil Exchange Online cílený na skupinu B.

V tu chvíli nastane některá z těchto situací:

  • Pokud jsou e-mailové profily A a B stejné, zařízení e-mailový profil B odmítne, protože e-mailový profil B už obsahuje e-mailový profil A.
  • Pokud se e-mailový profil A liší od e-mailového profilu B, jak je uvedeno v příkladu výše, bude mít zařízení dva e-mailové profily.
Poznámka

K rozlišení jednoho e-mailového profilu od druhého se používá název hostitele a atribut používaný pro uživatelské jméno.

V obou případech nebyl ze zařízení odebrán profil přístupu k prostředkům (e-mailový profil), aby se zabránilo neúmyslnému odebrání přístupu uživatele k e-mailu nebo certifikátu SCEP klienta.

Alternativní řešení: Žádné.

Při registraci zařízení s Windows 8.1, které se musí ověřit vůči proxy serveru, proces registrace bez zjevné příčiny selže

Problém: Když registrujete zařízení s Windows 8.1, které se musí během procesu registrace ověřit na proxy serveru, tak v případě, že toto zařízení nemá v mezipaměti uložené přihlašovací údaje proxy serveru, registrace selže. Pokud přihlašovací údaje k proxy serveru nejsou uložené v mezipaměti zařízení, musí proces registrace čekat, až tyto přihlašovací údaje uživatel zadá. Výzva k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru se ale během procesu registrace nezobrazí. Ve výsledku se proces registrace nemůže ověřit vůči proxy serveru. Uživateli není na toto selhání nijak upozorněný.

Alternativní řešení: U zařízení s Windows 8.1, která se musí registrovat v síti vyžadující použití ověřeného proxy serveru, nastavte a uložte přihlašovací údaje k proxy serveru ještě před registrací zařízení. Nastavení a uložení přihlašovacích údajů na zařízení s Windows 8.1:

  1. Na zařízení s Windows 8.1 otevřete Internet Explorer.
  2. Když se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru, zadejte přihlašovací údaje a pak zvolte možnost Zapamatovat přihlašovací údaje.
  3. Registrace zařízení

Zařízení se systémem Windows Phone 8.1 nejde zaregistrovat do Microsoft Intune, pokud je ve službě AD FS povolené ověřování zařízení.

Problém: Registrace zařízení s Windows Phone 8.1 selže, pokud je volitelné nastavení pro ověřování zařízení povolené v rámci globální zásady ověřování ve službě AD FS (Active Directory Federated Services).

Alternativní řešení: Zakažte ověřování zařízení na serveru služby AD FS zrušením zaškrtnutí políčka Povolit ověřování zařízení v nastavení Upravit globální zásady ověřování. Další informace najdete v tématu Konfigurace zásad ověřování.

Nástroj Microsoft Intune App Wrapping Tool pro Android nemá žádnou integrovanou možnost odinstalace.

Problém: Nástroj Microsoft App Wrapping Tool pro Android nemá vestavěnou funkci odinstalace.

Alternativní řešení: Přejděte do umístění, kam jste nástroj nainstalovali, a adresář odstraňte. Výchozí instalační umístění: C:\Program Files (x86)\Microsoft Intune Mobile Application Management\Android\App Wrapping Tool. Další informace o nástroji App Wrapping Tool najdete v tématu Příprava správy aplikací pro Android pomocí nástroje App Wrapping Tool.

Vzdálená pomoc není dostupná na počítačích se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1.

Problém: V této verzi není na počítačích se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1 dostupná funkce Vzdálená pomoc.

Alternativní řešení: Žádné.

Oznámení výstrah pro příjemce, kteří jsou přidaní automaticky, nemusí fungovat

Problém: Pokud jsou příjemci k oznámení výstrah přidaní automaticky, nemusí oznámení vždycky dostat.

Alternativní řešení: Pokud chcete mít jistotu, že příjemci dostanou oznámení, měli byste tyto příjemce k oznámením výstrah přidat ručně.

Podpora jazyků na webu Azure Portal

Azure Portal podporuje tyto jazyky: čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, italština, japonština, portugalština (Brazílie), portugalština (Portugalsko), ruština, španělština, angličtina, francouzština, korejština, polština, švédština, turečtina.

Konzola pro správu Intune a mobilní prostředí pro uživatele podporují kromě všech jazyků podporovaných webem Azure Portal také dánštinu, řečtinu, finštinu, norštinu a rumunštinu.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback