Nastavení správy zařízení s iOSem a MacOS

Platí pro: Intune v klasickém portálu
Hledáte dokumentaci o portálu Intune Azure Preview? Přejděte sem.

V Intune můžete spravovat tato mobilní zařízení: iPady, iPhony a zařízení se systémem macOS. Intune uživatelům nabízí přístup k firemnímu e-mailu a aplikacím. Intune potřebuje pro správu zařízení s iOSem a MacOS certifikát APNs (Apple Push Notification service) od společnosti Apple. Po přidání certifikátu do Intune si uživatelé mohou nainstalovat aplikaci Portál společnosti, aby mohli zaregistrovat svá zařízení. Správce také může nastavit správu zařízení s iOSem patřících společnosti.

 1. Nastavení Intune
  Pokud jste to ještě neudělali, připravte se na správu mobilních zařízení nastavením autority pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune a nastavením správy MDM.

 2. Získání žádosti o podepsání certifikátu
  Přihlaste se jako uživatel s oprávněním správce a otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune, přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > iOS a Mac OS X > Nahrát certifikát APNs a zvolte Stáhnout žádost o certifikát služby APN. Uložte soubor žádosti o podepsání certifikátu (.csr) místně. Soubor .csr slouží k vyžádání certifikátu vztahu důvěryhodnosti z portálu Apple Push Certificates Portal.

  Dialogové okno nahrání certifikátu služby APN

 3. Získání certifikátu APNs (Apple Push Notification Service)
  Přejděte na portál Apple Push Certificates Portal a přihlaste se pod Apple ID vaší společnosti, abyste mohli vytvořit certifikát APN pomocí souboru .csr. Když na portálu Apple Push Certificate Portal zvolíte Nahrát, získáte soubor .json, který se nedá použít pro služby APN. Dokončete stahování a vraťte se na portál Apple Push Certificates Portal do nabídky Certifikáty pro servery třetích stran a zvolte Stáhnout.

  Stáhněte si certifikát služby APN ( soubor .pem) a uložte ho místně.

  Poznámka

  Tento certifikát APNs je potřeba každý rok obnovit (ne nahradit). Přihlaste se pod stejným Apple ID na portál Apple Push Certificate a obnovte certifikát. Potom si podle stejných pokynů, které jsou uvedené v tomto tématu, stáhněte certifikát a nahrajte ho do Intune.

 4. Přidání certifikátu APNs do služby Intune
  V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > iOS a Mac OS X > Nahrát na server certifikát služby APN a zvolte Nahrát na server certifikát služby APN. Přejděte k souboru certifikátu (.pem), zvolte Otevřít a zadejte své Apple ID. S certifikátem APNs může Intune registrovat a spravovat zařízení se systémem iOS vynucením zásady registrace mobilních zařízení.

 5. Informujte uživatele, jak můžou svá zařízení zaregistrovat, aby získali přístup k firemním prostředkům.

  Pokyny k registraci koncových uživatelů najdete v tématech Registrace zařízení se systémem iOS v Intune a Registrace zařízení se systémem macOS v Intune. Proces registrace uživatele informuje, co můžou očekávat a co správci IT na jejich zařízeních uvidí a neuvidí.

  Informace o dalších úlohách koncových uživatelů najdete v článcích:

Pokud společnost nebo organizace koupí uživatelům zařízení s iOS, může je také zaregistrovat pro správu jako zařízení s iOSem patřící společnosti.

Viz také

Předpoklady registrace zařízení do Microsoft Intune

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback