Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune

Rob Stack
Přispěvatelé

Microsoft Intune umožňuje spravovat řadu zařízení tím, že je zaregistruje. Uživatelé pak můžou použít portál společnosti k provedení řady operací, jako je třeba registrace zařízení, procházení a instalace aplikací, zajištění kompatibility zařízení se zásadami společnosti a kontaktování podpory IT. Toto téma poskytuje úplný seznam možností, které se vám po registraci zařízení nabízí.

Operace správy, inventáře, nasazování aplikací, zřizování a vyřazování z provozu probíhají prostřednictvím konzoly pro správu Intune. Uživatelé získají přístup k portálu společnosti, odkud můžou instalovat aplikace a registrovat a odebírat zařízení a odkud můžou snadno kontaktovat IT oddělení nebo technickou podporu.

Konfigurace a zabezpečení zařízení

Funkce Podrobnosti Další informace
Zásady konfigurace

Vlastní zásady
Zásady konfigurace mobilního zařízení umožňují spravovat množství nastavení a funkcí na mobilních zařízeních ve vaší organizaci. Můžete třeba vyžadovat heslo, omezit počet neúspěšných pokusů o přihlášení, omezit dobu, po které se uzamkne obrazovka zařízení, nastavit dobu platnosti hesla a zabránit nastavení už použitých hesel. Může také řídit použití funkcí hardwaru a softwaru, jako je třeba fotoaparát zařízení nebo webový prohlížeč.

Vlastní zásady použijte při konfiguraci zásad, které neobsahují nastavení, které vyžadujete. Pro zařízení s iOS můžete importovat nastavení, které jste vyexportovali z nástroje Apple Configurator. Pro další zařízení můžete pomocí nastavení OMA-URI nakonfigurovat nastavení a funkce v zařízení.
Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune
Vzdálené vymazání, Vzdálené uzamčení a Resetování hesla Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, vymažou se citlivá data. Zařízení můžete třeba vzdáleně uzamknout, obnovit do továrního nastavení nebo vymazat jenom firemní data.
Můžete resetovat hesla, když uživatelé ztratí přístup ke svým zařízením, uzamknout ztracená nebo odcizená zařízení nebo z takových zařízení dokonce vymazat data.
Lepší ochrana zařízení pomocí vzdáleného uzamčení a resetování hesla a Vyřazení zařízení ze správy Intune
Celoobrazovkový režim Umožňuje uzamknout určité funkce mobilních zařízení, třeba snímek obrazovky a vypínač. Umožňuje taky omezit zařízení tak, aby v nich mohla běžet jenom jedna vámi určená aplikace. Nastavení zásad konfigurace pro iOS v Microsoft Intune

Správa aplikací

Funkce Podrobnosti Další informace
Správa a nasazení aplikací Poskytuje řadu nástrojů, které vám pomůžou spravovat mobilní aplikace v průběhu jejich životního cyklu, včetně nasazení aplikací z instalačních souborů a obchodů s aplikacemi, podrobného sledování stavu aplikací a jejich odebrání. Nasazení aplikací v Microsoft Intune
Kompatibilní a nekompatibilní aplikace Umožňuje určit seznam kompatibilních aplikací (které uživatelé můžou nainstalovat) a nekompatibilních aplikací (které uživatelé nesmí nainstalovat). Nastavení zásad pro iOS v Microsoft Intune
Správa mobilních aplikací Nakonfigurujte omezení pro aplikace pomocí správy mobilních aplikací jak pro zařízení, která spravujete v Intune, tak pro zařízení, která Intune nespravuje. Umožňuje zvýšit zabezpečení firemních dat omezením operací, jako jsou třeba kopírování a vkládání, externí zálohování dat a přenos dat mezi aplikacemi. Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Vytvoření a nasazení zásad správy mobilních aplikací pomocí Microsoft Intune

Příprava aplikací pro iOS na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool

Příprava aplikací pro Android na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool
Konfigurace mobilních aplikací pro iOS Zásady konfigurace mobilních aplikací slouží k poskytování nastavení, která se můžou požadovat, když uživatel spustí aplikaci pro iOS. Aplikace může například vyžadovat, aby uživatel zadal číslo portu pro přihlašovací informace. To může usnadnit konfiguraci aplikace a omezit počet volání služby helpdesk. Konfigurace aplikací pro iOS pomocí zásad konfigurace mobilních aplikací v Microsoft Intune
Profily zřizování mobilních aplikací pro iOS Intune poskytuje nástroje k proaktivnímu nasazování zřizovacích profilů pro aplikace iOS, u kterých se blíží vypršení platnosti. Pomocí mobilních zásad zřizovacích profilů pro iOS zabráníte vypršení platnosti aplikací.
Spravovaný prohlížeč Po nasazení spravovaného prohlížeče pro uživatele můžete nakonfigurovat zásadu spravovaného prohlížeče pro řízení webů, které můžou uživatelé navštěvovat. Pro spravovaný prohlížeč můžete taky použít zásady správy mobilních aplikací. Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravované prohlížeče v Microsoft Intune
Microsoft Passport Intune umožňuje integraci se službou Microsoft Passport for Work. Tato alternativní metoda pro přihlašování do Windows 10 pomocí účtu služby Active Directory nebo Azure Active Directory může nahradit hesla, čipové karty a virtuální čipové karty. Kontrola nastavení Microsoft Passportu v zařízeních s Microsoft Intune

Přístup k prostředkům společnosti

Funkce Podrobnosti Další informace
Profily certifikátů Vytvořte a nasaďte profily důvěryhodných certifikátů a certifikáty protokolu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), které se dají použít k zabezpečení a ověření profilů Wi-Fi, VPN a e-mailu. Zabezpečení přístupu k prostředkům pomocí profilů certifikátů v Microsoft Intune
Profily sítě Wi-Fi Nasaďte uživatelům nastavení bezdrátové sítě. Nasazením těchto nastavení minimalizujete úsilí koncových uživatelů potřebné k připojení k firemní síti. Připojení Wi-Fi v Microsoft Intune
E-mailové profily Vytvořte a nasaďte nastavení e-mailu pro zařízení. Díky tomu mají uživatelé na svých osobních zařízeních přístup k podnikovému e-mailu, bez nutnosti něco nastavovat. Konfigurace přístupu k podnikovému e-mailu pomocí e-mailových profilů v Microsoft Intune
Profily sítě VPN Nasaďte nastavení sítě VPN pro uživatele a zařízení ve vaší organizaci. Nasazením těchto nastavení zjednodušíte koncovým uživatelům připojování k prostředkům v síti společnosti. Připojení VPN v Microsoft Intune
Zásady podmíněného přístupu Spravujte přístup k e-mailu Microsoft Exchange a službám SharePoint Online ze zařízení, která nespravuje Intune. Omezení přístupu k e-mailu a SharePointu pomocí Microsoft Intune

Inventář a vytváření sestav

Funkce Podrobnosti Další informace
Inventář a vytváření sestav Vyhledejte informace o vámi spravovaných zařízeních a softwaru, který používají. Seznámení se zařízeními s inventářem v Microsoft Intune

Související témata

Možnosti správy počítačů s Windows v Microsoft Intune

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback