Možnosti správy zaregistrovaných zařízení v Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portálu
Hledáte dokumentaci o portálu Intune Azure Preview? Přejděte sem.

Microsoft Intune umožňuje spravovat řadu zařízení tím, že je zaregistruje. Některé typy zařízení můžete zaregistrovat sami, nebo je můžou zaregistrovat uživatelé pomocí aplikace Portál společnosti. Ta jim taky umožní řadu dalších činností, jako je procházení a instalace aplikací, kontrola kompatibility zařízení se zásadami společnosti a kontaktování podpory IT.

Toto téma poskytuje úplný seznam možností, které po registraci zařízení získáte.

Operace správy, inventáře, nasazování aplikací, zřizování a vyřazování z provozu probíhají prostřednictvím konzoly pro správu Intune. Uživatelé získají přístup k portálu společnosti, odkud můžou instalovat aplikace a registrovat a odebírat zařízení a odkud můžou snadno kontaktovat IT oddělení nebo technickou podporu.

Konfigurace a zabezpečení zařízení

Funkce Podrobnosti Další informace
Zásady konfigurace

Vlastní zásady
Umožňují spravovat množství nastavení a funkcí na mobilních zařízeních ve vaší organizaci. Můžete třeba vyžadovat heslo, omezit počet neúspěšných pokusů o přihlášení, určit dobu, po které se uzamkne obrazovka zařízení, nastavit dobu platnosti hesla a zabránit nastavení už použitých hesel. Můžete také řídit použití funkcí hardwaru a softwaru, jako je třeba fotoaparát zařízení nebo webový prohlížeč.

Vlastní zásady použijte při konfiguraci zásad, které neobsahují nastavení, které vyžadujete. Pro zařízení s iOSem můžete importovat nastavení, které jste vyexportovali z nástroje Apple Configurator. Pro další zařízení můžete pomocí nastavení OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) nakonfigurovat nastavení a funkce v zařízení.
Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune
Vzdálené vymazání, Vzdálené uzamčení a Resetování hesla V případě ztráty nebo odcizení zařízení je možné vymazat citlivá data. Zařízení můžete třeba vzdáleně uzamknout, obnovit do továrního nastavení nebo vymazat jenom firemní data.

Můžete resetovat hesla, když uživatelé ztratí přístup ke svým zařízením, uzamknout ztracená nebo odcizená zařízení nebo z takových zařízení dokonce vymazat data.
Lepší ochrana zařízení pomocí vzdáleného uzamčení a resetování hesla a Vyřazení zařízení ze správy Intune
Celoobrazovkový režim Umožňuje uzamknout určité funkce mobilních zařízení, třeba snímek obrazovky a vypínač. Umožňuje taky omezit zařízení tak, aby v nich mohla běžet jenom jedna vámi určená aplikace. Nastavení zásad konfigurace pro iOS v Microsoft Intune

Správa aplikací

Funkce Podrobnosti Další informace
Správa a nasazení aplikací Poskytuje řadu nástrojů, které vám pomůžou spravovat mobilní aplikace v průběhu jejich životního cyklu, včetně nasazení aplikací z instalačních souborů a obchodů s aplikacemi, podrobného sledování stavu aplikací a jejich odebrání. Nasazení aplikací v Microsoft Intune
Kompatibilní a nekompatibilní aplikace Umožňuje určit seznam kompatibilních aplikací (které uživatelé můžou nainstalovat) a nekompatibilních aplikací (které uživatelé nainstalovat nesmí). Nastavení zásad pro iOS v Microsoft Intune
Správa mobilních aplikací Konfiguruje omezení pro aplikace pomocí správy mobilních aplikací jak pro zařízení, která spravujete v Intune, tak pro zařízení, která Intune nespravuje. Umožňuje zvýšit zabezpečení firemních dat omezením operací, jako jsou třeba kopírování a vkládání, externí zálohování dat a přenos dat mezi aplikacemi. Konfigurace a nasazení zásad správy mobilních aplikací v konzole Microsoft Intune

Vytvoření a nasazení zásad správy mobilních aplikací pomocí Microsoft Intune

Příprava aplikací pro iOS na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool

Příprava aplikací pro Android na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool
Konfigurace mobilních aplikací pro iOS Využívá zásady konfigurace mobilních aplikací k poskytování nastavení, která se můžou požadovat, když uživatel spustí aplikaci pro iOS. Aplikace může například vyžadovat, aby uživatel zadal číslo portu nebo přihlašovací informace. To může usnadnit konfiguraci aplikace a omezit počet volání služby helpdesk. Konfigurace aplikací pro iOS pomocí zásad konfigurace mobilních aplikací v Microsoft Intune
Profily zřizování mobilních aplikací pro iOS Pomáhá při nasazování zřizovacích profilů pro aplikace iOS, u kterých se blíží vypršení platnosti. Použití zásad pro mobilní zřizovací profil pro iOS k zabránění vypršení platnosti aplikací
Spravovaný prohlížeč Konfiguruje zásady spravovaného prohlížeče pro kontrolu nad weby, které uživatelé můžou navštěvovat. Pro spravovaný prohlížeč můžete taky použít zásady správy mobilních aplikací. Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravovaného prohlížeče v Microsoft Intune
Windows Hello pro firmy Umožňuje integraci se službou Microsoft Hello pro firmy. Tato alternativní metoda pro přihlašování do Windows 10 pomocí místní služby Active Directory nebo Azure Active Directory může nahradit hesla, čipové karty a virtuální čipové karty. Řízení nastavení Windows Hello pro firmy na zařízeních pomocí Microsoft Intune
Hromadně zakoupené aplikace Pomůže spravovat aplikace, které jste koupili prostřednictvím programu hromadného nákupu, importováním licenčních informací z App Storu, sledováním, kolik licencí jste už použili, a zabráněním instalace více aplikací, než na kolik máte licence. Správa hromadně koupených aplikací v Microsoft Intune

Přístup k prostředkům společnosti

Funkce Podrobnosti Další informace
Profily certifikátů Vytvoří a nasadí profily důvěryhodných certifikátů a certifikáty protokolu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), které se dají použít k zabezpečení a ověření profilů sítí Wi-Fi, VPN a e-mailu. Zabezpečení přístupu k prostředkům pomocí profilů certifikátů v Microsoft Intune
Profily sítě Wi-Fi Nasadí uživatelům nastavení bezdrátových sítí. Nasazením těchto nastavení minimalizujete úsilí uživatelů potřebné k připojení k firemní síti. Připojení Wi-Fi v Microsoft Intune
E-mailové profily Vytvoří a nasadí nastavení e-mailu do zařízení. Díky tomu mají uživatelé na svých osobních zařízeních přístup k podnikovému e-mailu, bez nutnosti něco nastavovat. Konfigurace přístupu k podnikovému e-mailu pomocí e-mailových profilů v Microsoft Intune
Profily sítě VPN Nasadí nastavení sítě VPN pro uživatele a zařízení ve vaší organizaci. Nasazením těchto nastavení zjednodušíte uživatelům připojování k prostředkům v síti společnosti. Připojení VPN v Microsoft Intune
Zásady podmíněného přístupu Spravuje přístup k e-mailu Microsoft Exchange a službám SharePoint Online ze zařízení, která nespravuje Intune. Omezení přístupu k e-mailu a SharePointu pomocí Microsoft Intune

Inventář a vytváření sestav

Funkce Podrobnosti Další informace
Inventář a vytváření sestav Vyhledá informace o vámi spravovaných zařízeních a softwaru, který používají. Seznámení se zařízeními s inventářem v Microsoft Intune

Související témata

Možnosti správy počítačů s Windows v Microsoft Intune

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback