Jak se Intune for Education liší od plnohodnotného prostředí pro správu zařízení v Intune?How is Intune for Education different from the full device management experience in Intune?

Intune for Education umožňuje učitelům a studentům dosáhnout produktivní výuky a zároveň chránit školní údaje.Intune for Education enables your teachers and students to be productive while protecting your school's data. Intune je cloudová služba pro správu podnikové mobility (EMM), která je základem Intune for Education.Intune is a cloud-based enterprise mobility management (EMM) service that is the foundation for Intune for Education.

Porovnání konzoly Intune for Education a konzoly Intune

Intune for Education umožňuje spravovat zařízení s Windows 10 a iOSem pomocí kompletní sady funkcí MDM dostupné v Intune.Intune for Education lets you manage Windows 10 and iOS devices using the full MDM capabilities available in Intune. Plnohodnotné prostředí pro správu zařízení umožňuje spravovat zařízení s Windows, iOSem a Androidem.The full device management experience lets you manage Windows, iOS, and Android devices.

Intune for Education je možné používat samostatně nebo v kombinaci s kompletním prostředím pro správu zařízení dostupným v Intune.Intune for Education can be used by itself, or in harmony with the full device management experience available in Intune. Dá se používat také společně s ostatními nástroji dostupnými v sadě Microsoft Education, což usnadňuje použití Intune for Education s jinými užitečnými vzdělávacími nástroji od Microsoftu.It can also be used alongside the rest of the tools available in Microsoft Education, which makes it easy for you to use Intune for Education with other useful educational tools from Microsoft.

Intune a Intune for Education umožňují:With both Intune and Intune for Education, you can:

  • Spravovat mobilní zařízení, která vaši pracovníci a studenti používají pro přístup k datům.Manage the mobile devices your staff and students use to access data.
  • Spravovat mobilní aplikace, které uživatelé používají každý denManage the mobile apps your users access every day.
  • Chránit informace vaší organizace určením způsobu, jak k nim vaši pracovníci přistupují a jak je sdílejíProtect your organizational information by helping to control the way your users access and share it.
  • Zajistit, aby zařízení a aplikace splňovaly požadavky na zabezpečeníEnsure devices and apps are compliant with security requirements.

Další krokyNext steps