Co je Intune?

Platí pro: Intune v klasickém portálu
Hledáte dokumentaci o portálu Intune Azure Preview? Přejděte sem.

Intune je cloudová služba pro správu mobility velkých organizací (EMM), která pomáhá tomu, aby vaši pracovníci byli produktivní, a současně chrání vaše firemní data. Intune vám umožňuje:

 • Spravovat mobilní zařízení, která vaši pracovníci používají pro přístup k datům společnosti
 • Spravovat mobilní aplikace, které vaši pracovníci používají
 • Chránit informace vaší společnosti díky řízení způsobu, jak k nim vaši pracovníci přistupují a jak je sdílejí
 • Zajistit, aby zařízení a aplikace splňovaly požadavky společnosti na zabezpečení

Intune se úzce integruje se službou Azure Active Directory (Azure AD) pro řízení přístupu a identit a se službou Azure Rights Management (Azure RMS) pro ochranu dat. Je prostředkem pro správu v rámci řešení Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS), zatímco Office 365 je prostředkem pro produktivitu v rámci řešení mobility od Microsoftu.

Dohromady pak Office 365 a EMS vašim pracovníkům umožňují, aby byli produktivní na všech zařízeních, a současně chrání informace vaší organizace. Office 365 s EMS je kompletní integrovaná sada nástrojů pro podnikovou mobilitu, která se zaměřuje na produktivitu, identitu, řízení přístupu, správu a ochranu dat. Nabízí efektivní způsob, jak nasadit a provozovat řešení mobility ve vaší organizaci.

Jak Intune funguje?

Intune zajišťuje správu mobilních zařízení (MDM) a správu mobilních aplikací (MAM). Funkce MDM a MAM Intune pak pomáhají ve scénářích ochrany dat a dodržování předpisů v rámci sady EMS.

Způsob využívání funkcí MDM/MAM Intune a ochrany dat EMS závisí na obchodním problému, který se snažíte řešit. Například:

 • MDM můžete hodně využít, pokud vytváříte fond jednoúčelových zařízení, která mají sdílet pracovníci střídající se na směnách v prodejně.
 • O MAM a ochranu dat se můžete opřít, pokud pracovníkům povolujete pro přístup k firemním datům používat jejich osobní zařízení (model BYOD).
 • Pokud zaměstnancům pracujícím s informacemi poskytujete firemní telefony, můžete spoléhat na všechny uvedené technologie.

Vysvětlení správy mobilních zařízení (MDM) Intune

MDM využívá protokoly nebo rozhraní API, které jsou k dispozici v mobilních operačních systémech. Zahrnuje úlohy jako:

 • Registrace zařízení do správy, aby IT oddělení mělo seznam zařízení, která přistupují k firemním službám
 • Konfigurace zařízení, aby splňovala standardy společnosti z hlediska zabezpečení a stavu
 • Poskytování certifikátů a profilů Wi-Fi/VPN pro přístup k firemním službám
 • Hlášení a měření, jak zařízení dodržují firemní standardy
 • Odebírání firemních dat ze spravovaných zařízení

Občas se mezi lidmi objevuje názor, že řízení přístupu k firemním datům je funkce MDM. My to tak nevnímáme, protože to není něco, co by poskytoval mobilní operační systém. Spíše to zajišťuje poskytovatel identity. V našem případě je poskytovatelem identity Azure Active Directory (Azure AD), systém Microsoftu pro správu identity a přístupu.

Intune se integruje s Azure AD a umožňuje širokou škálu scénářů řízení přístupu. Můžete třeba vyžadovat, aby mobilní zařízení splňovalo firemní standardy definované v Intune, než může získat přístup k podnikové službě, jako je Exchange. Podobně můžete přístup k podnikové službě omezit jenom na konkrétní sadu mobilních aplikací. Můžete třeba přístup k Exchangi Online omezit jenom na Outlook nebo Outlook Mobile.

Vysvětlení správy mobilních aplikací (MAM) Intune

Když mluvíme o MAM, myslíme tím sadu věcí, které naše řešení umožňují IT odborníkům provádět s mobilními aplikacemi, třeba:

 • Publikování mobilních aplikací zaměstnancům
 • Konfigurace aplikací
 • Řízení způsobů používání a sdílení firemních dat v mobilních aplikacích
 • Odebírání firemních dat z mobilních aplikací
 • Aktualizace mobilních aplikací
 • Hlášení o inventáři mobilních aplikací
 • Sledování využití mobilních aplikací

MAM se často používá k označení kterékoli z těchto jednotlivých věcí nebo jejich konkrétních kombinací. Lidé zejména běžně spojují dohromady koncept konfigurace aplikací (tedy využívání technologií jako spravované konfigurace aplikací v iOS) s konceptem zabezpečení firemních dat v mobilních aplikacích. Důvodem je, že některé mobilní aplikace nabízejí nastavení, která umožňují konfigurovat jejich funkce zabezpečení dat.

To pak v kombinaci s funkcemi operačního systému pro ochranu dat (například funkcemi MDM, jako je Windows Information Protection ve Windows 10) zajišťuje výraznou ochranu dat na mobilních zařízeních.

Když Intune použijete s dalšími službami v EMS, můžete organizaci poskytnout zabezpečení mobilních aplikací daleko nad rámec toho, co poskytují mobilní operační systém a samotné mobilní aplikace prostřednictvím konfigurace aplikací. Aplikace, která je spravovaná pomocí EMS, má přístup k širší sadě ochran mobilních aplikací a dat, která zahrnuje:

Obrázek ukazující úrovně zabezpečení dat správy aplikací

Zabezpečení mobilních aplikací Intune

Zajištění zabezpečení aplikací je součástí MAM, a když mluvíme o zabezpečení mobilních aplikací v Intune, myslíme tím:

 • Jak zajistit, aby se k vašim osobním údajům nedostalo firemní IT oddělení
 • Omezení akcí, které můžou uživatelé provádět s firemními informacemi, například kopírování, vyjmutí a vložení, uložení a zobrazení
 • Odebrání firemních dat z mobilních aplikací, které se taky označuje jako selektivní vymazání nebo firemní vymazání

Intune zajišťuje zabezpečení mobilních aplikací mimo jiné prostřednictvím funkce zásad ochrany aplikací. Zásady ochrany aplikací využívají identitu Azure AD k izolování firemních dat od osobních. Data, ke kterým se přistupuje pomocí firemních přihlašovacích údajů, dostanou dodatečnou firemní ochranu.

Když se uživatel ke svému zařízení přihlásí pomocí svých firemních přihlašovacích údajů, jeho firemní identita mu umožní přístup k datům, který je jeho osobní identitě odepřený. Při používání firemních dat pak Intune společně s dalšími technologiemi EMS řídí, jak může uživatel data ukládat a sdílet. Na data, ke kterým uživatel přistupuje po přihlášení k zařízení pomocí své osobní identity, se stejné ochrany nepoužívají. Tímto způsobem má IT kontrolu nad firemními daty, zatímco koncový uživatel si udržuje kontrolu a soukromí ve vztahu k osobním datům.

EMM s registrací a bez registrace zařízení

Většina řešení správy mobility velkých organizací podporuje základní technologie mobilních zařízení a mobilních aplikací. Ty jsou obvykle svázány se zařízením, které je zaregistrované v řešení MDM vaší organizace. Intune podporuje tyto scénáře a navíc také mnoho scénářů „bez registrace“.

Organizace se liší v rozsahu, v jakém přijímají scénáře „bez registrace“. Některé organizace to používají jako standard. Některé to povolují u doplňkových zařízení, jako jsou osobní tablety. Jiné to nepodporují vůbec. I v tomto posledním případě, kdy organizace vyžaduje, aby všechna zařízení zaměstnanců byla zaregistrovaná v MDM, tyto organizace obvykle scénáře „bez registrace“ podporují pro dodavatele a pro další zařízení, která mají zvláštní výjimku.

Můžete dokonce technologii Intune „bez registrace“ používat i na registrovaných zařízeních. Zařízení zaregistrované v MDM může mít třeba ochranu funkce „Otevřít v aplikaci“ poskytované mobilním operačním systémem. (Ochrana funkce „Otevřít v aplikaci“ je funkce iOS, která zabrání otevřít dokument z jedné aplikace (například z Outlook) do jiné aplikace (například do Wordu), pokud obě aplikace nejsou spravované poskytovatelem řešení MDM.) Kromě toho může IT oddělení použít zásady ochrany aplikací na mobilní aplikace spravované pomocí EMS proto, aby řídilo možnost „uložit jako“ nebo zajistilo vícefaktorové ověřování.

Bez ohledu na postoj vaší organizace k zaregistrovaným a nezaregistrovaným mobilním zařízením a aplikacím obsahuje Intune jako součást EMS nástroje, které vám pomůžou zvýšit produktivitu zaměstnanců a současně ochránit firemní data.

Běžné obchodní problémy, které Intune pomáhá vyřešit

Následující seznam obchodních problémů odkazuje na podrobnější informace o řešeních, která můžeme poskytnout. Jenom poslední položka vyžaduje jako součást řešení registraci v MDM:

Další kroky

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback