Úvod do služby Intune

Linda Avraamides
Přispěvatelé

Microsoft Intune má v sadě Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS, dříve Enterprise Mobility Suite) na starosti správu. Podniková mobilita se točí kolem toho, jak zaměstnancům zajistit produktivitu na všech zařízeních a zajistit přitom ochranu firemních informací.

EMS je kompletní integrovaná sada nástrojů pro podnikovou mobilitu, která se zaměřuje na produktivitu, identity, řízení přístupu, správu a ochranu dat. Nabízí efektivní způsob, jak nasadit a provozovat řešení mobility ve vaší organizaci.

Obrázek vize podnikové mobility

Intune pomáhá spravovat mobilní zařízení a mobilní aplikace. Těsně se integruje se službou Azure Active Directory (Azure AD) pro řízení přístupu a identit a se službou Azure Rights Management (Azure RMS) pro ochranu dat.

Mezi běžné obchodní problémy, které Intune pomáhá vyřešit, patří:

  • Zabezpečení místní infrastruktury pro e-maily a spolupráci tak, aby byla přístupná pomocí mobilních zařízení a aplikací na internetu
  • Zabezpečení infrastruktury Office 365 tak, aby byla bezpečně přístupná pomocí mobilních zařízení a aplikací na internetu
  • Vydávání mobilních telefonů zaměstnancům
  • Poskytování „sdílených zařízení“ s omezeným využitím pro úkolové pracovníky
  • Implementace bezpečné strategie Přineste si vlastní zařízení (BYOD) nebo strategie využití osobních zařízení
  • Podpora zaměstnanců při přístupu ke službě Office 365 ze zařízení a aplikací, nad kterými nemáte kontrolu, jako je třeba stánek na veletrhu

Mezi primární nástroje, které Intune nabízí, patří:

  • Správa mobilních zařízení (MDM): Možnost zaregistrovat zařízení v Intune, takže můžete tato zařízení zřizovat, konfigurovat a monitorovat a provádět s nimi akce, jako je vymazání.
  • Správa mobilních aplikací (MAM): Možnost publikovat, doručovat, konfigurovat, zabezpečovat, monitorovat a aktualizovat mobilní aplikace pro uživatele.
  • Zabezpečení mobilních aplikací: Jako součást správy mobilních aplikací možnost zabezpečení mobilních dat, a to oddělením osobních dat od firemních a zajištěním selektivního vymazání firemních dat.

Tyto nástroje se používají v různých kombinacích, které umožňují výše uvedené obchodní scénáře. Například scénáře se sdílenými zařízeními hodně využívají MDM. Scénáře BYOD se zpravidla spoléhají na MAM. A scénáře pro firemní telefony jsou založené na obojím. Téměř všechny scénáře využívají zabezpečení mobilních aplikací.

V této dokumentaci vám objasníme, jak používat nástroje, které Intune poskytuje pro podporu obchodních scénářů. Dále vysvětlíme, jak tyto nástroje používat s Office 365, Azure AD, Azure RMS a dalšími částmi sady Microsoft Mobility Suite. Získáte tak komplexní přehled o způsobech, kterými se tato technologie běžně používá, a o tom, jak mohou být pro vaše prostředí užitečné. Seznámíte se také s postupy pro jejich implementaci. Tato technologie je sama o sobě flexibilní a dokáže se přizpůsobit nejrůznějším scénářům (i nad rámec těch, kterou jsou zde popsané).

Další kroky

Chcete-li odeslat názor na produkt, navštivte prosím Intune Feedback