Analýza infrastruktury Azure pomocí protokolů služby Azure Monitor

Začátečník
Architekt řešení
Správce
Technik zabezpečení
Azure
Monitor

K získání cenných informací o vaší infrastruktuře z dat protokolu použijte protokoly služby Azure Monitor.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Identifikace funkcí a možností protokolů služby Azure Monitor
  • Vytvoření základních dotazů protokolu služby Azure Monitor k získání informací z dat protokolu

Požadavky

  • Žádné