\Připojení místní sítě k Azure pomocí služby VPN Gateway

Začátečník
Architekt řešení
Správce
Azure
Virtual Network
VPN Gateway

Služba VPN Gateway v Azure poskytuje zabezpečené propojení mezi místními sítěmi a klienty.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Identifikace funkcí a případů použití bran VPN
  • Vysvětlení požadavků pro zřízení bran VPN
  • Zřízení bran VPN typu site-to-site

Požadavky

  • Znalosti v oblasti virtuálních sítí Azure