Řízení služeb Azure z příkazového řádku

Začátečník
Vývojář
Správce
Student
Azure
Rozhraní příkazového řádku

Azure CLI můžete nainstalovat místně a použít ke správě prostředků Azure.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Nainstalovat Azure CLI na Linux, macOS a/nebo Windows
  • Připojit se pomocí Azure CLI k předplatnému Azure
  • Vytvořit prostředky Azure pomocí Azure CLI

Požadavky

  • Pracovat s rozhraním příkazového řádku (například PowerShell nebo Bash)
  • Znalost základních konceptů Azure (například skupin prostředků)
  • Zkušenosti se správou prostředků Azure prostřednictvím webu Azure Portal