Souhrn

Dokončeno

Azure CLI je vhodná volba pro každého, kdo s používáním příkazového řádku Azure a skriptování začíná. Jeho jednoduchá syntaxe a kompatibilita napříč různými platformami snižuje riziko chyb při provádění pravidelných a opakujících se úloh. V tomto modulu jste pomocí příkazů Azure CLI vytvořili skupinu prostředků a pomocí malé sady příkazů jste nasadili webovou aplikaci. Tyto příkazy se dají zkombinovat do skriptu prostředí jako součást automatizačního řešení.

Vyčištění

Až tento modul dokončíte, sandbox automaticky vyčistí vámi použité prostředky.

Pokud pracujete s vlastním předplatným, je vhodné vždy na konci projektu zkontrolovat, jestli budete vytvořené prostředky ještě potřebovat. Prostředky, které necháte běžet, vám můžou stát peníze. Můžete odstraňovat prostředky jednotlivě nebo odstraněním skupiny prostředků odstranit celou sadu prostředků najednou.

Kontrola znalostí

1.

Co je potřeba nainstalovat na počítač, abyste mohli spouštět příkazy Azure CLI místně?

2.

Ano nebo ne: Azure CLI můžete nainstalovat na systémy Linux, macOS a Windows a příkazy CLI, které používáte, jsou na všech platformách stejné.

3.

Jakou hodnotu parametru můžete přidat do většiny příkazů rozhraní příkazového řádku, abyste získali stručný a formátovaný výstup?