Vytvoření virtuálního počítače s Linuxem v Azure

Začátečník
Správce
Vývojář
Student
Azure
Azure Portal
Virtual Machines

V tomto modulu si vysvětlíme postup vytvoření virtuálního počítače s Linuxem na webu Azure Portal.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Pochopit možnosti dostupné pro virtuální počítače v Azure
  • Vytvořit virtuální počítač s Linuxem pomocí webu Azure Portal
  • Připojit se ke spuštěnému virtuálnímu počítači s Linuxem pomocí SSH
  • Nainstalovat software a změnit na virtuálním počítači konfiguraci sítě prostřednictvím webu Azure Portal

Požadavky

Žádné